25. мај 2021. – Јавна набавка услуге – Анализа и преглед капиталних пројеката и мера локалних самоуправа на територији АП Војводине у области привреде и економског развоја ЈН 2.2.42/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ