25. новембар – Међународни дан борбе против насиља над женама и почетак глобалне кампање ,,16 дана активизма против насиља над женама”

Уједињене Нације, својом Резолуцијом број 54/134, прогласиле су 1999. године 25. новембар као Међународни дан борбе против насиља над женама, ради подизања свести о чињеници да су жене широм света жртве злостављања, као и физичког, сексуалног, психичког, породичног и других видова насиља. Овај дан уједно представља и почетак глобалне Кампање „16 дана активизма против насиља над женама“, коју обележава преко 1.700 организација широм света, а која траје до 10. децембра, Међународног дана људских права. Циљ Кампање је подизање свести јавности и предузимање активности за сузбијање насиља над женама.

Обележавање 25. новембра је прилика је да се још једном укаже на проблем насиља према женама и на важност заједничких настојања у стварању друштвеног и институционалног окружења које не толерише насиље.

У Републици Србији у претходном периоду значајно је унапређен законадовни и стратешки оквир у области превенције и заштите од насиља у породици и насиља према женама. Ипак, насиље према женама остаје и даље присутно и распрострањено. Потребно је улагати додатне напоре како би систем заштите и превенције био још успешнији. Поред подразумеване ефикасне и благовремене координације и сарадње свих надлежних институција, за превенцију и заустављање насиља кључно је веровати жртвама, оснажити девојке и девојчице и трансформисати штетне друштвене норме којима се нормализује насиље.

Мрежа „Живот без насиља” настала је 2005. године на иницијативу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и окупља институције и установе које се баве насиљем у породици, у циљу повезивања различитих институција на свим нивоима у АП Војводини и успостављања боље сарадње путем размене знања, искустава и примера добре праксе у заштити од насиља у породици.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је члан мреже „Живот без насиља“ и активно учествује у раду покрајинског Координационог тима, чијим радом од оснивања координира Покрајински заштитник грађана – омбудсман. Задатак Координационог тима је да спроводи образовне активности и кампање за подизање нивоа свести најшире јавности о насиљу према женама, односно, насиљу у породици и родно заснованом насиљу.

Сви имамо одговорност да зауставимо и спречимо насиље, јер отпор насиљу не може да буде сведен на појединачан напор, већ плод колективног настојања и обједињеног међусекторског приступа. Зато се на Међународни дан борбе против насиља над женама шаље заједничка порука да се насиље над женама и насиље у породици не може и не сме толерисати и да је неопходно да сви заједнички и истовремено раде на остваривању истог циља – изградњи друштва у коме ће свако насиље бити санкционисано, насилници стигматизовани, а жртве ефикасно заштићене.

,,У делокругу послова Покрајинског секретаријата за привреду и туризам је, између осталог, и економско оснаживање жена. Поносан сам што заједно са кабинетом потпредседника Покрајинске владе о предузетништву бринемо 365 дана у години. За ту сврху смо до сада издвојили преко 500 милиона динара, док је износ намењен женама предузетницама у протекле две године преко 175 милиона динара. У 2022. години, Секретаријат је реализовао два јавна конкурса, и то за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, односно опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине, као и јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине за субвенционисање програма од јавног интереса којима се промовише женско предузетништво. Када сагледамо план за наредну годину, постоји тенденција повећања средстава намењених женском предузетништву, стога сматрамо да ћемо у наредној години моћи да говоримо о износу који премашује досадашњи. “, истиче покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић.

Он додаје да је на овај начин Покрајински секретаријат за привреду и туризам у 2022. години учинио искорак у поправљању генерално незадовољавајуће економске и имовинске карте жена у АП Војводини, јер  је економски емапципована жена у лакшој позицији да се одупре партнерском и породичном насиљу и изађе из њега.

,,Интензивно сарађујемо са удружењима предузетница и представница научне заједнице, ни читав овај концепт сарадње се заснива на повећању броја предузетница, како би се запослио што већи број људи и повећао број иновација и проналазака којих је мало у примени у привреди. Циљ је да се оснажују и охрабрују жене да се баве предузетништвом и да се мотивишу научнице да презентују резултате научних радова и тако допринесу општем друштвеном развоју. Остваривање иницијалних контаката између научног и привредног сектора, као и презентација идеја и потреба са обе стране, представљају први корак у креирању мреже научница и привредница, неопходне за пуни развој иновативног потенцијала како АП војводине, тако и Републике Србије”, рекао др Иванишевић.