24. септембар 2019. – Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде – Признање ,,Лазар Дунђерски”

Покрајински секретаријат за привреду и туризам упућује јавни позив свим заинтересованим правним и физичким лицима из области привреде да предложе физичко или правно лице са пребивалиштем, односно седиштем, на територији Аутономне покрајине Војводине, за значајна остварења у области привреде, као кандидата за доделу покрајинског признања у области привреде – Признања ,,Лазар Дунђерски”, које се додељује за дугогодишњи рад у привреди и изузетне резултате у свим областима привређивања, као и за допринос у остваривању економског развоја АП Војводине, за резултате постигнуте у 2018. години.

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ФОРМУЛАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА