21. април 2022. – Јавна набавка услуга – Организација семинара о унапређењу и реализацији фестивалских манифестација и њиховом значају за туристичку понуду АП Војводине ЈН 2.2.33/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ