20. октобар 2021. – ИЗМЕНА јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и непрофитним организацијама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АПВ у 2021. години – манифестације

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ КОНКУРСА