2. децембар 2022. – Јавна набавка услуге – Организациjа семинара у области заштите интелектуалне својине и повећања конкурентности у циљу едукације произвођача у АП Војводини ЈН 2.2.41/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ