18. новембар 2021. – Јавни позив за финансирање стручне праксе најбољих студената који су дипломирали на факултетима са седиштем на територији АП Војводине који се налазе у саставу универзитета чије је седиште на територији АПВ у школској 2020/21 години

На основу члана 43. став 1. тачка 5) Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17-др.закон и 49/21), тачке 4.став 1. тачка 4. Покрајинског акционог плана запошљавња у АП Војводини за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 19/21 и 47/21) и чланова 4. Правилника о додели средстава за финансирање стручне праксе најбољих студената који су дипломирали на факулттима са седиштем на територији АП Војводине, који се налазе у саставу универзитета чије је седиште на територији АП Војводине у школској 2020/21 години („Службени лист АПВ“, број 47/21), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 18.10.2021. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ДИПЛОМИРАЛИ НА ФАКУЛТЕТИМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ А КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ