12. novembar 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2021. godinu

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14, 37/16 i 29/17, 24/19 ,66/20 i 38/21), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj: 66/20, 27/21 – rebalans i 38/21 – rebalans) i člana 5. Pravilnika za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj 46/2021), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, dana 12.11.2021. godine raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ТEHNIČKI USLOVI

ОBRAZAC PRIJAVE

ОBRAZAC IZJAVE