16. март 2021. – ИЗМЕНА Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката у туризму АПВ у 2021. години – подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ КОНКУРСА