15. јун 2018. – Јавна набавка – услуга – Израда студије развоја микролокација марина на територији АП Војводине ЈН ОП 1.2.2./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

15. јун 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 16. јул 2018. године до 10.00 часова.

15. јун 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. јул 2018. – ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

4. јул 2018. – ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

20. јул 2018. – ОДЛУКА о додели уговора

7. август 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору