15. август 2016. – Јавна набавка услуга – превоз и шпедиција робе – сајамских експоната – за наступ на 49. Међународном сајму занатства и предузетништва у Цељу, који се одржава од 13. до 18. септембра 2016. године ЈН МВ 1.2.2/2016

Документацију можете преузети путем следећег линка

15. август 2016. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 25. август 2016. године до 10.00 часова.

15. август 2016. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

18. август 2016. – ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ

31. август 2016. – ОДЛУКА о обустави постука

9. септембар 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка