13. јул 2023. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2023. години – стартап за почетнике и младе

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину , и члана 6. Правилника о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2023. години – стартап за почетнике и младе („Сл.лист АПВ“ број: 30/2023) (у даљем тексту: Правилник) Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ – СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ