12. април 2019. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета

На основу члана 16 и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14, 37/16 и 29/17), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“ број 60/18) и члана 4. Правилника о додели  бесповратних средстава локалним самоуправама  са територије АП Војводине за  финансирање  или суфинансирање  програма  развоја и деловања  локалних социјално-економских  савета („Службени лист АПВ“, број 15/2019), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 12.04.2019. годне расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА  ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ