12. април 2023. – Јавна набавка услуга – Организација конференције на тему „Улога традиционалних мотива у креативној индустрији моде као део рекламних кампања за представљање туристичких капацитета АП Војводине на домаћем и страном тржишту јн 2.2.30/2023

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ