11. јун 2021. – Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде – Признање ,,Лазар Дунђерски”

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – други пропис, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), члана 5. став 1. тачка 5 и члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања (,,Сл. лист АП Војводине”, бр. 54/18), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. лист АП Војводине”, бр. 6/19), Покрајински секретаријат за привреду и туризам упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ – ПРИЗНАЊЕ ,,ЛАЗАР ДУНЂЕРСКИ”

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам преко телефона 021/487-4854.