1. новембар 2018. – Јавна набавка – услуга – Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичких стаза у зони државног пута II реда број 100, Нови Сад – Београд ЈН ОП 1.2.1./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

1. новембар 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 16. новембар 2018. године до 10.00 часова.

1. новембар 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5. новембар 2018. – ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

7. новембар 2018. – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

7. новембар 2018. – ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

13. новембар 2018. – ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

23. новембар 2018. – ОДЛУКА о додели уговора

18. јун 2020. – ОДЛУКА о измени уговора