Ђоковић: Научна студија о балнеолошком потенцијалу Војводине историјска у домену велнес и спа индустрије

 

Нови Сад, 9. мај 2018. – Конференција посвећена научној студији под називом „Балнеолошки потенцијал територије АП Војводине – истраживање ресурса, мултипараметарска валоризација и правци развоја“, одржана је данас у организацији Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. Учесницима су се обратили потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, док је о студији, њеном значају и примени, као и о предстојећим пројектима са Секретаријатом, говорио проф. др Дејан Миленић са Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. 

Научна студија је израђена у складу са планом активности и програмом рада Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2017. годину и свеобухватна је анализа потенцијала природног лековитог фактора, која поред подземних вода укључује и лековита блата, гас и климу као лековити фактор. Сам предмет и обим истраживања укључивао је мултидисциплинарни тим стручњака.

,,Завршена је студија балнеолошког потенцијала Војводине, као резултат рада од скоро годину дана Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, који је носилац већине европских пројеката управо из ове области. Препознали смо педесет ресурса, односно потенцијала, који су погодни за даље инвестиције и за излазак на тржиште. Данас представљамо први део студије који је дефинисао поменуте ресурсе на терену, а креће се и са другом етапом инвестиционог обликовања тих педесет локација. Ово ће касније помоћи како домаћим, тако и страним инвеститорима“, рекао је присутнима Ђоковић.

Ђоковић је додао да је Студија заправо историјски документ који ће АП Војводину учинити препознатом туристичком дестинацијом, с обзиром да велнес и спа индустрија генеришу велику зараду, док такви садржаји све више привлаче домаће и стране туристе. По његовим речима, на саму Студију се надовезују и бројни документи које је израдио Секретаријат, попут стратегије развоја руралног туризма и села, мапирање и катастар бициклистичких стаза Војводине, али и Програм развоја туризма Војводине од стратешког значаја за даљи ток развоја и улагања у одређене туристичке микролокалитете на територији покрајине.

,,Програм развоја туризма АП Војводине, који се наслања на републичку Стратегију развоја туризма, у свом центру као један од базичних туристичких производа има велнес и спа индустрију. Управо ће нам то омогућити да применом различитих видова мера подршке почнемо да развијамо овај вид туризма, који неће бити заснован на специјалним болницама, односно бањама, већ ће ићи ка комерцијализацији и довођењу највећих светских брендова у Војводину“.

Ђоковић је става да ова Студија има потенцијал да трасира пут новим инвестицијама на локацијама у којима је евидентиран балнеолошки потенцијал.

На територији АП Војводине укупно је одабрано педесет перспективних локација и сходно томе и природни лековити фактори који одређују потенцијалност одабране локације. За сваку од локација урађени су катастарски листови са основним подацима који говоре о локацији са аспекта балнеолошке потенцијалности са предлогом начина коришћења и експлоатације.

Проф. др Миленић је говорећи и о наредном пројекту који се надовезује на постојећу Студију, а који ће бити завршен до краја године, истакао да се њене анализе воде, поред анализа експлоатације потенцијала, и каскадним коришћењем бањског ресурса, те да ће свих педесет локација имати наведене све могуће намене постојећег ресурса. То укључује просторно-урбанистичку пројекцију терена, архитектонско-грађевинске нацрте места захватања, анализу инфраструктурне опремљености микролокација, ,,мапу пута“ за добијање неопходне документације и дозвола, као и процену циљних корисника и израду бизнис планова за сваки појединачан случај.