Социјално одговорна новосадска компанија успешна у запошљавању особа са инвалидитетом

Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Павле Почуч, боравио је у радној посети предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ,,KS – Safety Shoes“ из Новог Сада.

Приликом посете заменик Почуч је упознат са  њиховим производним програмом и пословањем, као и видовима афирмације и пружања подршке социјално одговорним предузећима са територије АП Војводине, која у свом домену социјалне заштите и рехабилитације остварују изузетан успех.

,,Предузеће за запошљавање особа са инвалидитетом и професионалну рехабилитацију, поред успешног пословања, посебну пажњу посвећује радној интеграцији и запошљавању особа са инвалидитетом. Поред подршке републике, Покрајинска влада, као и Покрајински секретаријат, имају право,  али и обавезу, да пруже подршку и помогну социјалне предузетнике који се брину о теже упошљивим категоријама“, рекао је Почуч и додао да је овако узорна социјална предузећа потребно подржати, како логистички, тако и путем едукативне и материјалне помоћи, у складу са наменски усмереним средствима за подстицај социјално одговорним предузећима широм АП Војводине.