Уручени уговори по конкурсу за женско предузетништво: 7,5 милиона динара за 49 предузетница у Војводини

Данас је у Покрајинској влади уприличено свечано уручење уговора корисницама средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву у 2022. години. Уговори у вредности од 7,5 милиона динара за укупно 49 предузетница, уручили су потпредседник Покрајинске владе, Бранко Ћурчић, и покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам у сарадњи са Саветом за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине, спровео је поменути конкурс са циљем доделе бесповратних средстава као вида подршке женском предузетништву који представља значајан сегмент развоја укупнe привреде и предузетништва у Војводини.

Од самог формирања Савета, његов предани тим је настојао да што боље и ефикасније уочи проблеме и потребе сваке предузетнице у Војводини и снажном заједничком подршком допринесе бољем положају жена у бизнису. На челу Савета је потпредседник Покрајинске владе, Бранко Ћурчић, који и сам каже да пружа подршку женском предузетништву, предузетницама, вреднујући њихову истрајност и креативност.

,,Утрошена средства по јавном позиву су најбољи показатељ успешности спровођења истог, а наш утрошак је 100 одсто. Утврђено је да је пристигло укупно 156 пријава, од чега је било средстава за 31 пријаву за капиталне субвенције, тачније за купвону машина и опреме и за 18 пријава за текуће субвенције намењене за трошкове услуга. Укупна средства за капиталне субвенције износила су пет милиона, а за текуће 2,5 милиона динара. Укупна вредност тражених капиталних субвенција по конкурсу је нешто мање од 19 милиона динара, док је за текуће захтевани износ нешто мањи од 4 милиона динара“, рекао је потпредседник Ћурчић, захваливши се предузетницама што су се пријавиле у великом броју и у потпуности испратиле јавни позив.

Потпредседник Ћурчић је изразио наду да ће број заинтересованих и пријављених предузетница и по наредним јавним позивима бити још већи, како би се реализовао што већи број пројеката.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је спровео конкурс намењен женском предузетништву, а кориснице средстава су овим конкурсом добиле прилику да конкуришу за рефундацију трошкова, у укупној вредности од 7,5 милиона динара, за набавку машина, односно опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге, а у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга.

Према речима покрајинског секретара др Ненада Иванишевића, наше заједништво данас показује колико нам је тема јачања и економског оснаживања жена веома значајна и да само економски самостална жена јесте и слободна жена.

,,Овај конкурс показује јасно опредељење Покрајинске владе колико је ова тема значајна и важна. Нема слободне жене уколико она није самостална, уколико она сама не одлучује о томе да ли ће да ради, чему је склона, да ли ће да развија сопствени бизнис, и где ће да тражи своје место под сунцем. То је одлука саме жене. Жена није ничије власништво и време је да променимо наративе и перцепцију“, рекао је др Иванишевић и додао да ће се пракса расписивања конкурса намењеног женском предузетништву наставити, захваливши се кабинету потпредседника Покрајинске владе, Савету и запосленима у Секретаријату на преданом раду и пожртвовању приликом спровођења конкурса.

Бесповратна средства по овом конкурсу одобрена су у висини до 90 одсто од фактурне, односно куповне вредности без ПДВ-а, док је опсег одобрених средстава по кориснику износио најмање 50.000 динара, док је максималан износ утврђен у односу на предмет набавке. На основу одлуке по овом јавном конкурсу, 31 предузетница је корисница средстава по основу капиталних, а 18 по основу текућих субвенција.