Уручени уговори за уметничке и старе занате корисницима на територији Војводине

Свечано уручење уговора добитницима средстава по Јавном конкурсу за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у текућој години, одржано је данас у Покрајинској влади.

Овим конкурсом је три милиона динара усмерено ка 16 корисника средстава, по 1,5 милиона за капиталне и текуће субвенције.

Конкурс намењен старим занатима се у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам спроводи већ дуги низ година, а иста пракса ће се наставити и у наредној години, у циљу повећања конкурентности, односно укупног развоја предузетништва у АП Војводини, а средства су намењена за набавку опреме или репроматеријала.

Бесповратним средствима се субвенционишу предузетници, микро и мала правна лица која се баве традиционалним занатом који подразумева вештину, нарочито ручног рада, као и професију, односно целокупан процес израде уникатних производа и пружања услуга заснованих на традиционалним знањима и технологијама, употребом природних материјала и претежно једноставних алата.

Захваливши се корисницима, занатлијама, што су се одазвали на конкурс, покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, је нагласио да је важно што се баве старим и уметничким занатима, јер сматра да нема туристичке манифестације њиховог без присуства и доприноса.

,,Не одустајте. Знамо да није лако. Овакав програм ћемо имати и наредне године, и уколико планирате нова запошљавања, пружићемо вам помоћ и средствима намењених запошљавању. У Привредној комори Србије смо разговарали о иницијативи за доношење закона о занатству, јер смо једина земља у региону која га нема, а сматрамо да је веома значајан. На иницијативу социјалних партнера ћемо заједно са ресорним министарствима, а у светлу новог закона о социјалном преудзетништву, иницирати доношење и тог закона“, рекао је секретар Иванишевић, додавши да ће се на тај начин боље употпунити законодавни оквир који се тиче предметне области.

Секретар Иванишевић и ресорни помоћник за привреду, Маријана Четојевић, уручили су уговоре корисницама и корисницима средстава.
Конкурс за уметничке и старе занате је једини конкурс који Секретаријат расписује да је ниво субвенције до 100 одсто тражених средстава, а сами критеријуми су, пре свега били усмерени на очување радних места.

Ресорни Сектор за привреду је, приликом обраде апликација, пратио број запослених, ниво обраде ручног рада и остале појединости код корисника који су веома различити, почев од сарачко – седларских, бомбонџијских, воскарских, лицидерских, моделарско – четкарских, сапунџијских, посластричарских делатности, па све до израде предмета од дрвета, коже, прућа, сламе, урамљивача и иконописаца.