Uručeni ugovori za umetničke i stare zanate korisnicima na teritoriji Vojvodine

Svečano uručenje ugovora dobitnicima sredstava po Javnom konkursu za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u tekućoj godini, održano je danas u Pokrajinskoj vladi.

Ovim konkursom je tri miliona dinara usmereno ka 16 korisnika sredstava, po 1,5 miliona za kapitalne i tekuće subvencije.

Konkurs namenjen starim zanatima se u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam sprovodi već dugi niz godina, a ista praksa će se nastaviti i u narednoj godini, u cilju povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini, a sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala.

Bespovratnim sredstvima se subvencionišu preduzetnici, mikro i mala pravna lica koja se bave tradicionalnim zanatom koji podrazumeva veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju, odnosno celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga zasnovanih na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala i pretežno jednostavnih alata.

Zahvalivši se korisnicima, zanatlijama, što su se odazvali na konkurs, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, je naglasio da je važno što se bave starim i umetničkim zanatima, jer smatra da nema turističke manifestacije njihovog bez prisustva i doprinosa.

,,Ne odustajte. Znamo da nije lako. Ovakav program ćemo imati i naredne godine, i ukoliko planirate nova zapošljavanja, pružićemo vam pomoć i sredstvima namenjenih zapošljavanju. U Privrednoj komori Srbije smo razgovarali o inicijativi za donošenje zakona o zanatstvu, jer smo jedina zemlja u regionu koja ga nema, a smatramo da je veoma značajan. Na inicijativu socijalnih partnera ćemo zajedno sa resornim ministarstvima, a u svetlu novog zakona o socijalnom preudzetništvu, inicirati donošenje i tog zakona“, rekao je sekretar Ivanišević, dodavši da će se na taj način bolje upotpuniti zakonodavni okvir koji se tiče predmetne oblasti.

Sekretar Ivanišević i resorni pomoćnik za privredu, Marijana Četojević, uručili su ugovore korisnicama i korisnicima sredstava.
Konkurs za umetničke i stare zanate je jedini konkurs koji Sekretarijat raspisuje da je nivo subvencije do 100 odsto traženih sredstava, a sami kriterijumi su, pre svega bili usmereni na očuvanje radnih mesta.

Resorni Sektor za privredu je, prilikom obrade aplikacija, pratio broj zaposlenih, nivo obrade ručnog rada i ostale pojedinosti kod korisnika koji su veoma različiti, počev od saračko – sedlarskih, bombondžijskih, voskarskih, liciderskih, modelarsko – četkarskih, sapundžijskih, poslastričarskih delatnosti, pa sve do izrade predmeta od drveta, kože, pruća, slame, uramljivača i ikonopisaca.