Туристичко-хотелски комплекс у Зобнатици на путу регионалне препознатљивости: Савремена мисија за модерне туристе и љубитеље коња и коњичких спортова

Суботица, 3. септембар 2021. – Покрајински секретар за привреду И туризам, др Ненад Иванишевић, посетио је туристичко-хотелски комплекс у Зобнатици а поводом презентације радне верзије документа од изузетног значаја како за сам комплекс, тако и за мештане овог насељеног места у општини Бачка Топола.

Стручни тим Зобнатице, изложио је у свечаној сали хотела ,,Мизнах“ Мастер план хотелско – туристичког дела Зобнатице са ергелом коња.

Секретар Иванишевић је присуствовао и узео активно учешће на овој дискусији, уз пуну подршку ресорног Секретаријата, а у присуству сарадника, управе новог комплекса Зобнатице и представника општинске управе.  Дискусија је превасходно била усмерена на могућности, ограничења, приоритете и интересе саме заједнице која би могла да има значајне бенефите од савременог и чак јединственог комплекса и ергеле у региону.

Учесници данашње дискусије су се позабавили анализом нових садржаја који би се интегрисали у постојећи хотелско- спортски комплекс и у постојеће услуге, а са циљем повећања атрактивности Зобнатице, зобнатичког језера и општине Бачка Топола, што би могло резултирати већим бројем посетилаца, туриста, те свакако већим бројем манифестација, како културних тако и спортско-рекреативних.

У оквиру комплекса предвиђеног за адаптацију и реконструкцију, водиће се рачуна о екологији, постојећем еко систему, као и о свим стандардима и директивама које је потребно задовољити.

С друге стране, у плану је изградња најмодерније клинике за коње, као и базена за коње и друге припадајуће инфраструктуре која ће бити у потпуности посвећена овој племенитој животињи по којој је сама Зобнатица надалеко позната.

Најављене су и чувене коњичке трке на обновљеном хипордому, по којима је Зобнатица чувена како у земљи, тако и у ширем региону.