Сусрет са представницима компаније ,,Гастранс” доо Нови Сад: подршка туризму, недовољно развијеним локалним самоуправама и стипендирање студената

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, и помоћник покрајинског секретара, Милан Јарић, разговарали су са представницима компаније ,,Гастранс” доо Нови Сад о плановима и будућој сарадњи, посебно у погледу подршке ове успешне компаније која послује на територији Новог Сада области туризма и недовољно развијеним локалним самоуправама.

Секретар Иванишевић је у разговору са комерцијалним директором ,,Гастранса”, Константином Иљином, као и са Еленом Кравченко, која уједно и представља Удружење ,,Из Србије с љубављу”, које је све успешније у привлачењу великог броја руских туриста у Србију, а посебно у Војводину, увидео потенцијале у подршци коју би учесници могли да пруже великој спортско-рекреативној и туристичкој манифестацији која ће се одржати на пролеће 2022. године, сада под већ познатим називом ,,Tour de Fruška”.

Ово међународно такмичење у бициклизму, односно цикло тркама и турама по Фрушкој гори, на већ стратеши зацртаној рути, би могло да привуче и велик број страних учесника и туриста из Руске Федерације, те би тим поводом, ова компанија помогла у реализацији ове манфестације.

Поред тога, постоји могућност и пројекат, да се поред помоћи у обнови одређених образовних установа, посебно у слабије развијеним општинама, стипендирају они студенти универзитета у Војводини, који би даље школовање да наставе у Русији.