Секретар Иванишевић о женском предузетништву на четвртој радионици у окциру пројекта „Изградња предузетничког екосистема – Студентско предузетништво преко граница” у Ректорату УНС

У амфитеатру Ректората Универзитета у Новом Саду одржана је радионица у оквиру Interreg IPA ИПА програма прекограничне срадње Мађарска – Србија и пројекта под називом „Изградња предузетничког екосистема – Студентско предузетништво преко граница” (Building Entrepreneurial Ecosystem – Student entrepreneurship beyond borders) са акронимом BEE-Student (реф. бр. ХУСРБ/1903/43/0012).

Назив радионице посвећене женском предузетништву је ,,Training 4 – Women entrepreneurship“, а пројекат спроводе Регионална привредна комора из Сегедина, Мађарска, и Технолошког факултета Нови Сад, Универзитета у Новом Саду, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам, као институционалном подршком Технолошком факултету.

Тим поводом се на самом почетку уводног дела излагања на овој четвртој радионици, обратио покрајински секретаријат за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, који је говорити о раду Секретаријата, подстицајним мерама и подршци предузетништву, као и о важној грани предузетништва, женском предузетништву, те о важности жене у привреди.

,,Предузетништво није карактеристика пола, већ предузетничке идеје, иницијативе, могућности, жеље. Да би се схватило колико је тешко женско предузетништво, мушкарци би морали да мењају своју свест, да схвате колико је тешко да жена поред тога што се подразумева у нашем друштву има времена, могућности, да се бави науком или, пак, да буде предузетница. Према последњем истраживању уједињених нација, неформални рад жене је најмање 500 евра сваког месеца. Потом, морамо да мењамо свест жене, јер и оне морају да схвате да се ништа не подразумева, те да нема поделе послова. Покрајински секретаријат за привреду и туризам издваја средства за подстицај женског предузетништва.“, рекао је Иванишевић, дотакавши се и чињенице да је мање од 30 одсто предузећа у Србији у власништву жена, те да је, када се говори о фактичком управљању предузећима, ситуација још гора.

Радионицу је отворила покрајински секретар за финансије, Смиљка Јовановић, која је овом приликом истакла да је у Покрајинској влади препозната потреба да се крајњим корисницима ИПА средстава, односно субјектима са територије АП војводине, који су квалификовани да конкуришу за средства из фондова Европске уније и да их имплементирају, те да им се пружи финансијска подршка како би се охрабрили да у већојмери развијају пројекте и привуку средства из претприступних фондова на територији АП Војводине.

,,Управо преко јавног конкурса Покрајинског секретаријата за финансије који је реализован у 2021. години, обезбеђена су средства за овај значајан пројекат Изградња предузетничког екосистема BEE Student, Технолошком факултету у износу од 1,7 милиона динара, што је 65 одсто износа средстава који Технолошки факултет треба да обезбеди на име сопственог учешћа у овом пројекту“, рекла је Смиљка Јовановић.

Учесници уводног дела конференције су декан Технолошког факултета УНС, проф. др Биљана Пајин, проф. др Анастасија Стојшић Милосављевић, помоћник покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, као и др Трашерне Олах Жужана (Tráserné Oláh Zsuzsanna) секретар Привредне коморе Жупаније Чонград.

Четврту радионицу је водила проф. др Зита Шереш.