Sekretar Ivanišević o ženskom preduzetništvu na četvrtoj radionici u okciru projekta „Izgradnja preduzetničkog ekosistema – Studentsko preduzetništvo preko granica” u Rektoratu UNS

U amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu održana je radionica u okviru Interreg IPA IPA programa prekogranične sradnje Mađarska – Srbija i projekta pod nazivom „Izgradnja preduzetničkog ekosistema – Studentsko preduzetništvo preko granica” (Building Entrepreneurial Ecosystem – Student entrepreneurship beyond borders) sa akronimom BEE-Student (ref. br. HUSRB/1903/43/0012).

Naziv radionice posvećene ženskom preduzetništvu je ,,Training 4 – Women entrepreneurship“, a projekat sprovode Regionalna privredna komora iz Segedina, Mađarska, i Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, kao institucionalnom podrškom Tehnološkom fakultetu.

Tim povodom se na samom početku uvodnog dela izlaganja na ovoj četvrtoj radionici, obratio pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, koji je govoriti o radu Sekretarijata, podsticajnim merama i podršci preduzetništvu, kao i o važnoj grani preduzetništva, ženskom preduzetništvu, te o važnosti žene u privredi.

,,Preduzetništvo nije karakteristika pola, već preduzetničke ideje, inicijative, mogućnosti, želje. Da bi se shvatilo koliko je teško žensko preduzetništvo, muškarci bi morali da menjaju svoju svest, da shvate koliko je teško da žena pored toga što se podrazumeva u našem društvu ima vremena, mogućnosti, da se bavi naukom ili, pak, da bude preduzetnica. Prema poslednjem istraživanju ujedinjenih nacija, neformalni rad žene je najmanje 500 evra svakog meseca. Potom, moramo da menjamo svest žene, jer i one moraju da shvate da se ništa ne podrazumeva, te da nema podele poslova. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam izdvaja sredstva za podsticaj ženskog preduzetništva.“, rekao je Ivanišević, dotakavši se i činjenice da je manje od 30 odsto preduzeća u Srbiji u vlasništvu žena, te da je, kada se govori o faktičkom upravljanju preduzećima, situacija još gora.

Radionicu je otvorila pokrajinski sekretar za finansije, Smiljka Jovanović, koja je ovom prilikom istakla da je u Pokrajinskoj vladi prepoznata potreba da se krajnjim korisnicima IPA sredstava, odnosno subjektima sa teritorije AP vojvodine, koji su kvalifikovani da konkurišu za sredstva iz fondova Evropske unije i da ih implementiraju, te da im se pruži finansijska podrška kako bi se ohrabrili da u većojmeri razvijaju projekte i privuku sredstva iz pretpristupnih fondova na teritoriji AP Vojvodine.

,,Upravo preko javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za finansije koji je realizovan u 2021. godini, obezbeđena su sredstva za ovaj značajan projekat Izgradnja preduzetničkog ekosistema BEE Student, Tehnološkom fakultetu u iznosu od 1,7 miliona dinara, što je 65 odsto iznosa sredstava koji Tehnološki fakultet treba da obezbedi na ime sopstvenog učešća u ovom projektu“, rekla je Smiljka Jovanović.

Učesnici uvodnog dela konferencije su dekan Tehnološkog fakulteta UNS, prof. dr Biljana Pajin, prof. dr Anastasija Stojšić Milosavljević, pomoćnik pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, kao i dr Trašerne Olah Žužana (Tráserné Oláh Zsuzsanna) sekretar Privredne komore Županije Čongrad.

Četvrtu radionicu je vodila prof. dr Zita Šereš.