Са извршним директором НАЛЕД-а о заједничким активностима у 2022. години

Идући у сусрет новим плановима и мерама подршке у 2022. години, усмерених ка привреди, туризму и запошљавању, покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, одржао је веома конструктиван састанак са извршним директором Националне алијансе за локални економски развој ( НАЛЕД), Виолетом Јовановић, са којом је, између осталог, разговарао и о конкретизовању заједничких активности потписивањем споразума о сарадњи у наредном периоду између Секретаријата и НАЛЕД-а, као и о организацији заједничких догађаја.

Након више од деценије преданог рада, НАЛЕД је израстао у једну од највећих и најуспешнијих организација која својим деловањем даје допринос унапређењу услова за пословање и економској интеграцији земаља западног Балкана.

Ова организација настоји да повеже све друштвене аспекте и сегменте како би заједнички препознали проблеме и препреке у економском развоју.

Поред тога, према речима Јовановићеве, НАЛЕД предлаже практична заснована на истраживањима и анализама, пружајући подршку држави у спровођењу реформи.

Секретар Иванишевић је става да Секретаријат, поред сопствених, има потребу да удружује идеје, као и средства са другим, релевантним институцијама и организацијама, те да је НАЛЕД свакако једна од њих, која својим соприносом реализује мноштво пројеката од значаја за привредни амбијент наше земље.

Иванишевић је додао да би први кораци овогодишње сарадње били усмерени ка организовању заједничких стручних скупова у области привреде, превасходно социјалног предузетништва, запошљавања, као и креирања посебних стручних водича и појмовника у области привредних делатности.