Sa izvršnim direktorom NALED-a o zajedničkim aktivnostima u 2022. godini

Idući u susret novim planovima i merama podrške u 2022. godini, usmerenih ka privredi, turizmu i zapošljavanju, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević, održao je veoma konstruktivan sastanak sa izvršnim direktorom Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj ( NALED), Violetom Jovanović, sa kojom je, između ostalog, razgovarao i o konkretizovanju zajedničkih aktivnosti potpisivanjem sporazuma o saradnji u narednom periodu između Sekretarijata i NALED-a, kao i o organizaciji zajedničkih događaja.

Nakon više od decenije predanog rada, NALED je izrastao u jednu od najvećih i najuspešnijih organizacija koja svojim delovanjem daje doprinos unapređenju uslova za poslovanje i ekonomskoj integraciji zemalja zapadnog Balkana.

Ova organizacija nastoji da poveže sve društvene aspekte i segmente kako bi zajednički prepoznali probleme i prepreke u ekonomskom razvoju.

Pored toga, prema rečima Jovanovićeve, NALED predlaže praktična zasnovana na istraživanjima i analizama, pružajući podršku državi u sprovođenju reformi.

Sekretar Ivanišević je stava da Sekretarijat, pored sopstvenih, ima potrebu da udružuje ideje, kao i sredstva sa drugim, relevantnim institucijama i organizacijama, te da je NALED svakako jedna od njih, koja svojim soprinosom realizuje mnoštvo projekata od značaja za privredni ambijent naše zemlje.

Ivanišević je dodao da bi prvi koraci ovogodišnje saradnje bili usmereni ka organizovanju zajedničkih stručnih skupova u oblasti privrede, prevashodno socijalnog preduzetništva, zapošljavanja, kao i kreiranja posebnih stručnih vodiča i pojmovnika u oblasti privrednih delatnosti.