Састанак мешовите радне групе Србије и Мађарске: Неопходно је креирати квалитетан туристички производ

 

Нови Сад, 25. април 2017. – Састанак мешовите радне групе Републике Србије и Мађарске у циљу унапређења туристичке понуде и креирања заједничког туристичког производа одржан је у просторијама Скупштине АП Војводине. Састанку су присуствовали чланови радних група, представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Привредне коморе Србије, туристичких организација Србије и Мађарске, те националних асоцијација туристичких организација Мађарске и Србије (YUTA).

Као релевантни чиниоци у области туризма, конструктивном току састанка су својим активним учешћем допринели и представници приватног сектора у области туризма, тачније представници туристичких агенција из двеју земаља.

Циљ састанка јесте дискусија о могућностима унапређења сарадње Србије и Мађарске у погледу креирања адекватне туристичке понуде и туристичког производа намењеног превасходно туристима из НР Кине, потом појединости које се тичу наутике, као и о рецептивном и дестинацијском туризму и сарадњи у домену велнес и спа туризма.

Саветник потпредседника Владе Републике Србије у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Александар Н. Денда, упознао је учеснике са основним принципима и стратешким документима попут Стратегије развоја туризма Републике Србије 2016-2052, чији је фокус на туристичком производу, што представља закључак произашао из анализа савремених трендова на светском туристичком тржишту. ,,На туристичком тржишту долази до промене у мотивима долазака туриста, мотивима који их усмеравају ка туристичким производима, више него ка дестинацијама. Србија нема регионални, административни буџетски капацитет, што представља проблем приликом управљања системом. Стога је територија подељена на 18 туристичких подручја. У АП Војводини постоје 4 таква подручја, од којих су три везана за реку Дунав. Циљ јесте подизање капацитета ових подручја и да омогућимо да њима управљају дестинацијске менаџмент организације“, рекао је Денда.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, изразио је задовољство што се четврта по реду седница мешовите радне групе одржава управо на територији АП Војводине, при чему се у активан рад овог међународног радног тела укључује и Покрајинска влада.

,,Војводина је највећа и најконкретнија спона између Републике Србије и Мађарске и значајан део туристичких ресурса који се може укључити у овај концепт се налази на територији Покрајине. Заинтересовани смо да пратимо рад ове групе и допринесемо реализацији свих закључака остварених на терену, те да учествујемо у формирању заједничког туристичког производа и унапредимо сарадњу превасходно у области туризма“, рекао је Ђоковић.

Потпредседник Ђоковић је овом приликом представио закључке са недавно одржаног заједничког састанка са представницима Србије Мађарске и Словачке, посвећеног наутичком туризму, истакавши да постоји воља и спремност на свим нивоима – републичком, покрајинском и локалним нивоима власти, да се настави сарадња и подржи даљи развој наутичког туризма на постојећим основама. Неопходно је изнаћи квалитетан модел удруживања свих заинтересованих страна на трилатералном оперативном нивоу, те да је у сарадњу потребно укључити Румунију и Аустрију, које су део великог туристичког производа, као и све друге суверенитете за које се сматра да су неодвојиви део заједничког туристичког кластера.

По његовим речима, туристичке организације, привредне коморе и агенције би требало да дају смернице администрацији на свим нивоима о томе како би требало да изгледа заједнички туристички производ. Констатовано је да је Агенција за луке Републике Србије спремна да подржи предменте пројекте и омогући иностраним компанијама да прилагоде и успоставе свој производ у Србији.

Посебна пажња је указана питању уласка путничких бродова у нашу земљу, при чему је донет закључак да би административне процедуре требало свести на мању меру, како се путници туристи не би ометали, а у светлу повезивања три државе, и одавања утиска целисходног регионалног повезивања.