Саопштење поводом Осмог марта Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова

Нови Сад, 8. март 2016.Покрајински секретаријат подсећа да је први национални дан жена обележен у САД, 28. фебруара 1909. године у знак сећања на штрајк радница у текстилној индустрији у Њујорку, када су жене протестовале због лоших услова рада. Социјалистичка интернационала је наредне године успоставила 8. март као Међународни дан жена у знак поштовања према покрету за женска права, а и како би се изградила подршка за остваривање универзалног права гласа за жене.

Међународни дан жена нас подсећа да се жене широм света и даље суочавају са неравноправношћу. Често су жене и девојчице дискриминисане у области здравства, образовања и запошљавања. У многим земљама жене зарађују мање од мушкараца, иако су на истим позицијама, раде у несигурним условима са малим приходима и истовремено сносе највећи терет бриге о породици и домаћинству, ређе су власнице имовине и земље него мушкарци, што има негативне последице на њихов положај и могућности. Свакога дана хиљаде жена и девојчица су жртве родно заснованог насиља, укључујући и сексуално насиље, трговину људима, присилне и малолетничке бракове.

Равноправност жена и мушкараца у Републици Србији гарантована је Уставом, а заштита људских права жена обезбеђена је релевантним законима. Упркос томе, треба нагласити да је пред нама још дуг пут до остваривања пуне равноправности жена и мушкараца, правне и фактичке, на којем међународне, владине, невладине и све друге организације морају да раде заједно.

У свом деловању Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова посебно се фокусирао на унапређење свеобухватног оквира за делотворну и ефикасну заштиту и подршку жена са искуством насиља у породици или у партнерским односима. Од 2009. године од како Покрајински секретаријат спроводи мере за сузбијање насиља одржано је око 300 едукација са готово 3000 учесника из свих надлежних институција у свих 45 општина на територији АП Војводине. Подржано је формирање јединственог СОС телефона за територију АП Војводине 0800 10 10 10, као и изградња сигурних кућа у Сомбору, Зрењанину, Панчеву и Сремској Митровици.

Од 2014. године спроводи се програм за економско оснаживање жена са искуством насиља са циљем унапређења процеса њиховог опоравка и повратка у живот без насиља. Поред тога, значајни напори учињени су како би се родна равноправност полова укључила у све програме и пројекте покрајинских органа, те да се обезбеди да све активности које покрајински органи спроводе узимају у обзир специфични положај и потребе жена и мушкараца, доприносе смањењу неравноправности жена и мушкарца и остваривању родне равноправности.

Имајући у виду да ће се управо ове године у Републици Србији на свим нивоима одржати избори, посебна пажња треба да се обрати на подршку политичкој партиципацији жена, као и њиховом већем укључивању у процесе доношења одлука. Учешће и заступљеност жена у политичком животу преставља посебан изазов. Питање заступљености жена у парламентима и политичким телима је питање демократичности.

Жене представљају преко 50 одсто популације. Њихова недовољна заступљеност у процесима и на местима доношења одлука указује на то да још увек постоје традиционалне баријере које спречавају да се њихов глас чује и потребе узму у обзир.