Расписан нови конкурс за подршку женском предузетништву

Поводом расписивања новог конкурса за подршку женском предузетништву, другог по реду у текућој години који за ову намену расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у сарадњи са Кабинетом потпредседника Покрајинске владе, одржана је конференција за новинаре на којој су представљене појединости, услови и критеријуми по овом позиву.

Потпредседник Покрајинске владе, Бранко Ћурчић, и покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, истакли су да је и овај поновљени конкурс за подршку предузетницама, резултат заједничког рада два органа, те да се бесповратна средства додељују за реализацију иновативних идеја, унапређење пословног процеса, подстицање запошљавања и свеобухватне дигиталне трансформације у АП Војводини.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају предузетнице и привредна друштва са најмање 51 одсто удела у власништву жена са седиштем или регистрованом пословном јединицом у Војводини која су уписана у регистар АПР-а најкасније до 30. децембра 2022. године, као и да су разврстана на микро или мала правна лица или предузетнице које су паушални порески обвезници.

Средства су намењена за субвенционисање трошкова за набавку машина, опреме или рачунарске опреме, софтвера или услуге у текућој години, а сам предмет набавке мора бити нов.

Потпредседник Ћурчић је истакао да је улога средстава јавног информисања кључна у информисању јавности о раду и залагању Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, посебно у домену женског предузетништва, те информисања жена које желе да се баве предузетништвом, као и оних које су већ предузетнице, а које би унапредиле своје пословање.

,,Ове године смо 29. марта имали јавни позив за женско предузетништво, где је од 159 апликација, 73 апликације прошло на конкурсу. Утрошеност је била 100 одсто, односно 8,5 милиона динара је упућено ка женском предузетништву како би помогли њиховом пословању. Анализирајући резултате тог јавног позива, разговарајући са предузетницама, са удружењима, дошли смо до закључка да би кроз ребаланс буџета, који је био ове године, могли да обезбедимо још један део средстава, с обзиром да је интересовање било велико“, истиче Ћурчић.

Потпредседник је додао да је износ за ову намену повећан за око 60 одсто, те да је укупан буџет по новом конкурсу за подршку женском предузетништву око 13 милиона динара, као и да кориснице средстава из марта месеца неће бити поновљене по новом конкурсу.

,,Покрајински секретаријат за привреду и туризам, заједно са мојим кабинетом ради на овом послу већ годинама, и трудимо се да тему женског предузетништва подигнемо на што већи ниво и помогнемо женама предузетницама, да их оснажимо, охрабримо у њиховом послу и у њиховом бизнису“, рекао је потпредседник Покрајинске владе, изразивши уверење да ће успешност овог јавног конкурса бити иста као и протеклог.

,,Чињеница да се два кабинета посвећено баве женским предузетништвом на територији АП Војводне показује колико је ова тема важна. Пратећи политику, пре свега, Владе републике Србије, која је преко Министартва привреде за шест пута повећала опредељена средства за ову намену, а након изгласаног ребаланса буџета, успели смо да у односу на 2022. годину и сами увећамо средства за женско предузетништво чак три пута. То показује нашу посвећеност овој идеји“, рекао је покрајински секретар Иванишевић, додавши да постоји интенција да се већ у јануару месецу наредне фискалне године, а по усвајању новог буџета, распише нов конкурс за женско предузетништво.

,,У том новом конкурсу потрудићемо се да одмах определимо не мање средстава од укупно опредељених у 2023. години. Идеја јесте да проширимо круг предузетница које могу да учествују на конкурсу. Важно је истаћи да на овом конкурсу могу да учествују жене власнице предузећа преко 51 одсто и у којима жене доносе одлуке. То су жене предузетнице и то су предузећа која јесу женско предузетништво“, додаје Иванишевић.

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 13.256.489 динара, од чега је 11.756.489 динара за капиталне и 1.500.000 динара за текуће субвенције. Бесповратна средства се одобравају у висини до 90 одсто од фактурне, односно куповне вредности без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и слично.

Износ одобрених средстава може бити најмање 50.000 динара, док се највиши износ одређује сходно предмету набавке и то за машине и опрему до највише 600.000 динара, за рачунарску опрему до 250.000 динара, софтвер до 200.000 динара и за услуге до максималних 150.000 динара.

Учесница на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену, док је рок за подношење пријава 28. септембар 2023. године.