Raspisan novi konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Povodom raspisivanja novog konkursa za podršku ženskom preduzetništvu, drugog po redu u tekućoj godini koji za ovu namenu raspisuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa Kabinetom potpredsednika Pokrajinske vlade, održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavljene pojedinosti, uslovi i kriterijumi po ovom pozivu.

Potpredsednik Pokrajinske vlade, Branko Ćurčić, i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, istakli su da je i ovaj ponovljeni konkurs za podršku preduzetnicama, rezultat zajedničkog rada dva organa, te da se bespovratna sredstva dodeljuju za realizaciju inovativnih ideja, unapređenje poslovnog procesa, podsticanje zapošljavanja i sveobuhvatne digitalne transformacije u AP Vojvodini.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzetnice i privredna društva sa najmanje 51 odsto udela u vlasništvu žena sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom u Vojvodini koja su upisana u registar APR-a najkasnije do 30. decembra 2022. godine, kao i da su razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili preduzetnice koje su paušalni poreski obveznici.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme ili računarske opreme, softvera ili usluge u tekućoj godini, a sam predmet nabavke mora biti nov.

Potpredsednik Ćurčić je istakao da je uloga sredstava javnog informisanja ključna u informisanju javnosti o radu i zalaganju Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, posebno u domenu ženskog preduzetništva, te informisanja žena koje žele da se bave preduzetništvom, kao i onih koje su već preduzetnice, a koje bi unapredile svoje poslovanje.

,,Ove godine smo 29. marta imali javni poziv za žensko preduzetništvo, gde je od 159 aplikacija, 73 aplikacije prošlo na konkursu. Utrošenost je bila 100 odsto, odnosno 8,5 miliona dinara je upućeno ka ženskom preduzetništvu kako bi pomogli njihovom poslovanju. Analizirajući rezultate tog javnog poziva, razgovarajući sa preduzetnicama, sa udruženjima, došli smo do zaključka da bi kroz rebalans budžeta, koji je bio ove godine, mogli da obezbedimo još jedan deo sredstava, s obzirom da je interesovanje bilo veliko“, ističe Ćurčić.

Potpredsednik je dodao da je iznos za ovu namenu povećan za oko 60 odsto, te da je ukupan budžet po novom konkursu za podršku ženskom preduzetništvu oko 13 miliona dinara, kao i da korisnice sredstava iz marta meseca neće biti ponovljene po novom konkursu.

,,Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, zajedno sa mojim kabinetom radi na ovom poslu već godinama, i trudimo se da temu ženskog preduzetništva podignemo na što veći nivo i pomognemo ženama preduzetnicama, da ih osnažimo, ohrabrimo u njihovom poslu i u njihovom biznisu“, rekao je potpredsednik Pokrajinske vlade, izrazivši uverenje da će uspešnost ovog javnog konkursa biti ista kao i proteklog.

,,Činjenica da se dva kabineta posvećeno bave ženskim preduzetništvom na teritoriji AP Vojvodne pokazuje koliko je ova tema važna. Prateći politiku, pre svega, Vlade republike Srbije, koja je preko Ministartva privrede za šest puta povećala opredeljena sredstva za ovu namenu, a nakon izglasanog rebalansa budžeta, uspeli smo da u odnosu na 2022. godinu i sami uvećamo sredstva za žensko preduzetništvo čak tri puta. To pokazuje našu posvećenost ovoj ideji“, rekao je pokrajinski sekretar Ivanišević, dodavši da postoji intencija da se već u januaru mesecu naredne fiskalne godine, a po usvajanju novog budžeta, raspiše nov konkurs za žensko preduzetništvo.

,,U tom novom konkursu potrudićemo se da odmah opredelimo ne manje sredstava od ukupno opredeljenih u 2023. godini. Ideja jeste da proširimo krug preduzetnica koje mogu da učestvuju na konkursu. Važno je istaći da na ovom konkursu mogu da učestvuju žene vlasnice preduzeća preko 51 odsto i u kojima žene donose odluke. To su žene preduzetnice i to su preduzeća koja jesu žensko preduzetništvo“, dodaje Ivanišević.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 13.256.489 dinara, od čega je 11.756.489 dinara za kapitalne i 1.500.000 dinara za tekuće subvencije. Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90 odsto od fakturne, odnosno kupovne vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i slično.

Iznos odobrenih sredstava može biti najmanje 50.000 dinara, dok se najviši iznos određuje shodno predmetu nabavke i to za mašine i opremu do najviše 600.000 dinara, za računarsku opremu do 250.000 dinara, softver do 200.000 dinara i za usluge do maksimalnih 150.000 dinara.

Učesnica na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu, dok je rok za podnošenje prijava 28. septembar 2023. godine.