Расписан нови конкурс за подршку женском предузетништву у АП Војводини у 2024. години

Потпредседник Покрајинске владе, Бранко Ћурчић, и покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, на данашњој конференцији за медије упозналису јавност са значајем и појединостима новог јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера и услуга у 2024. години.

Кабинет потпредседника Покрајинске владе, Савет за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине у сарадњи са надлежним Секретaријатом за привреду и туризам у континуитету пружају подршку женском предузетништву, односно предузетницама које лично воде пословање, те предузетницама у привредним друштвима које су власнице са најмање 50 одсто удела у истим и у којима су жене одговорна лица и законске заступнице уписане у Агенцији за привредне регистре.

Према речима потпредседника Ћурчића, циљ подршке је да се женама предузетницама помогне у самом развоју, од почетка пословања, како путем програмских мера, тако и путем едукација и консултација, те да је у претходне четири године организовано много конференција са циљем промоције женског предузетништва, на којима су оне усавршавале своја знање кроз примере у пракси.

,,У претходној години смо спровели два јавна конкурса о додели бесповратних средстава женском предузетништву. По првом Јавном конкурсу укупан број пријава износио је 159, од чега је било средстава за 54 пријаве за капиталне субвенције тачније куповину машина, односно опреме и 19 пријава за текуће субвенције намењене за услуге. Укупна средства опредељена за капиталне субвенције по Јавном позиву износила су 6 милиона динара а текуће 2,5 милиона динара. Конкурс је, наравно по надлежности спроводио Покрајински секретеријат за привреду и туризам“, рекао је Ћурчић.

Потпредседник је нагласио да је у другој половини 2023. године, спроведен још један конкурс намењен женском предузетништву у износу од 13,3 милиона динара, уз напомену да кориснице средстава по конкурсу објављеном почетком године, нису имале право да учествују, док је право на капиталне субвенције остварила 51 предузетница, а њих 11 на текуће субвенције, приликом чега је утрошеност средстава по оба прошлогодишња конкурса била 100 одсто.

Циљ конкурса намењеног женама предузетницама, који је данас расписао Покрајински секретаријат за привреду и туризам на 7,3 милиона динара јесте иновирање и дигитализовање процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2024. години, а рок за достављање пријава је од 2. до 19. фебруара 2024. године.

Покрајински секретар др Ненад Иванишевић истакао је да се средства по новом конкурсу за 2024. годину одобравају по принципу рефундације и одобравају се у висини до 90 одсто од фактурне вредности без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и слично.

,,Важно је да је Покрајинска влада у претходне три године издвојила женама које управљају предузећима преко свих конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, преко 180 милиона динара. Подсетићу да на свим конкурсима које је спроводио Секретаријат, у сарадњи са Кабинетом потпредседника, жене предузетнице и теже запошљиве категорије у складу са Националном стратегијом запошљавања, увек имају предност код добијања средстава. Данас започињемо први конкурс за подршку женском предузеништву. Важно је истаћи да је конкурс по принципу рефундације, средства се додељују за оно што је плаћено и што ће бити плаћено до краја конкурса. Предузетнице по добијању новца који су већ порошиле могу да га употребе за неку нову машину и нови софтвер, нову услугу“, рекао је Иванишевић.

,,Рефундирају се средства која су искључиво путем рачуна отвореног у овлашћеној банци предузетника или предузетнице, плаћена фирми која испоручује машине, услуге и софтвере. Никаква рефундација готовинских рачуна или остале потрошње која није остварена путем пословних банака није могућа“, посебно је истакао секретар.

Износ одобрених средстава може бити најмање 80.000 динара, док се највиши износ одређује сходно предмету набавке, тачније за машине или опрему до највише 400.000 динара, за рачунарску опрему као и за набавку софтвера до 200.000 динара, док је за услуге предвиђен износ до 150.000 динара.

Пријава се може поднети за рефундацију трошкова за набавку максимално 5 комада машина, односно опреме од највише два различита добављача или продаваца, док је по један добављач дозвољен за набавку највише 3 комада рачунарске опреме, једног софтвера, односно софтверске лиценце до 10 копија или, пак, једне услуге дигитализације.

Рок за подношење пријава je од 2. фебруара до 19. фебруара 2024. године.