Raspisan novi konkurs za podršku ženskom preduzetništvu u AP Vojvodini u 2024. godini

Potpredsednik Pokrajinske vlade, Branko Ćurčić, i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, na današnjoj konferenciji za medije upoznalisu javnost sa značajem i pojedinostima novog javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera i usluga u 2024. godini.

Kabinet potpredsednika Pokrajinske vlade, Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u saradnji sa nadležnim Sekretarijatom za privredu i turizam u kontinuitetu pružaju podršku ženskom preduzetništvu, odnosno preduzetnicama koje lično vode poslovanje, te preduzetnicama u privrednim društvima koje su vlasnice sa najmanje 50 odsto udela u istim i u kojima su žene odgovorna lica i zakonske zastupnice upisane u Agenciji za privredne registre.

Prema rečima potpredsednika Ćurčića, cilj podrške je da se ženama preduzetnicama pomogne u samom razvoju, od početka poslovanja, kako putem programskih mera, tako i putem edukacija i konsultacija, te da je u prethodne četiri godine organizovano mnogo konferencija sa ciljem promocije ženskog preduzetništva, na kojima su one usavršavale svoja znanje kroz primere u praksi.

,,U prethodnoj godini smo sproveli dva javna konkursa o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu. Po prvom Javnom konkursu ukupan broj prijava iznosio je 159, od čega je bilo sredstava za 54 prijave za kapitalne subvencije tačnije kupovinu mašina, odnosno opreme i 19 prijava za tekuće subvencije namenjene za usluge. Ukupna sredstva opredeljena za kapitalne subvencije po Javnom pozivu iznosila su 6 miliona dinara a tekuće 2,5 miliona dinara. Konkurs je, naravno po nadležnosti sprovodio Pokrajinski sekreterijat za privredu i turizam“, rekao je Ćurčić.

Potpredsednik je naglasio da je u drugoj polovini 2023. godine, sproveden još jedan konkurs namenjen ženskom preduzetništvu u iznosu od 13,3 miliona dinara, uz napomenu da korisnice sredstava po konkursu objavljenom početkom godine, nisu imale pravo da učestvuju, dok je pravo na kapitalne subvencije ostvarila 51 preduzetnica, a njih 11 na tekuće subvencije, prilikom čega je utrošenost sredstava po oba prošlogodišnja konkursa bila 100 odsto.

Cilj konkursa namenjenog ženama preduzetnicama, koji je danas raspisao Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam na 7,3 miliona dinara jeste inoviranje i digitalizovanje procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2024. godini, a rok za dostavljanje prijava je od 2. do 19. februara 2024. godine.

Pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević istakao je da se sredstva po novom konkursu za 2024. godinu odobravaju po principu refundacije i odobravaju se u visini do 90 odsto od fakturne vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i slično.

,,Važno je da je Pokrajinska vlada u prethodne tri godine izdvojila ženama koje upravljaju preduzećima preko svih konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, preko 180 miliona dinara. Podsetiću da na svim konkursima koje je sprovodio Sekretarijat, u saradnji sa Kabinetom potpredsednika, žene preduzetnice i teže zapošljive kategorije u skladu sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja, uvek imaju prednost kod dobijanja sredstava. Danas započinjemo prvi konkurs za podršku ženskom preduzeništvu. Važno je istaći da je konkurs po principu refundacije, sredstva se dodeljuju za ono što je plaćeno i što će biti plaćeno do kraja konkursa. Preduzetnice po dobijanju novca koji su već porošile mogu da ga upotrebe za neku novu mašinu i novi softver, novu uslugu“, rekao je Ivanišević.

,,Refundiraju se sredstva koja su isključivo putem računa otvorenog u ovlašćenoj banci preduzetnika ili preduzetnice, plaćena firmi koja isporučuje mašine, usluge i softvere. Nikakva refundacija gotovinskih računa ili ostale potrošnje koja nije ostvarena putem poslovnih banaka nije moguća“, posebno je istakao sekretar.

Iznos odobrenih sredstava može biti najmanje 80.000 dinara, dok se najviši iznos određuje shodno predmetu nabavke, tačnije za mašine ili opremu do najviše 400.000 dinara, za računarsku opremu kao i za nabavku softvera do 200.000 dinara, dok je za usluge predviđen iznos do 150.000 dinara.

Prijava se može podneti za refundaciju troškova za nabavku maksimalno 5 komada mašina, odnosno opreme od najviše dva različita dobavljača ili prodavaca, dok je po jedan dobavljač dozvoljen za nabavku najviše 3 komada računarske opreme, jednog softvera, odnosno softverske licence do 10 kopija ili, pak, jedne usluge digitalizacije.

Rok za podnošenje prijava je od 2. februara do 19. februara 2024. godine.