Разговори са Регионалном развојном агенцијом Бачка око подршке у оквиру пројеката везаних за цикло туризам и бициклистичку инфраструктуру у Војводини

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, у присуству сарадника, разговарао је са директором Регионалне развојне агенције Бачка, Иваном Крсмановић, а повод је превасходно помоћ и подршка у оквиру пројекта израде пројектно-техничке документације и изградње бициклистичке стазе на старом путу Нови Сад – Београд. Поред тога, разговарало се и о свеобухватном развоју цикло туризма на територији АП Војводине.

Секретар Иванишевић је истакао да су пројекти у овом домену туризма од најважнијих које Секретаријат жели да подржи и спроведе, а који поред унутрашње цикло мреже и инфраструктуре, подразумевају и активности на еуровело рутама, и пратећој инфратсруктури. Иванишевић је додао да је од велике важности укљученост РРА Бачка у овим подухватима и плановима, због размене информација, институционалне подршке, саветодавних услуга и реализације конкретних пројеката.

С обзиром да је основа деловања Регионалне развојне агенције Бачка везана управо за јачање институционалних капацитета локалних самоуправа, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, те оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, она представља једног од важних стратешких, социјалних партнера Секретаријата, са којима се разговарало и о могућностима спровођења заједничких пројеката, а са посебним акцентом на цикло туризам, и бициклистичку инфраструктуру, како кроз прекограничне пројекте, тако и путем локалних стратешких пројеката на нивоу јединица локалне самоуправе.

РРА Бачка је велика подршка Секретаријату за привреду, управо због свог пројектног менаџмента и подршке коју пружају развоју привреде, предузетништва, туризма и подршке ка другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује.