Razgovori sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka oko podrške u okviru projekata vezanih za ciklo turizam i biciklističku infrastrukturu u Vojvodini

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, u prisustvu saradnika, razgovarao je sa direktorom Regionalne razvojne agencije Bačka, Ivanom Krsmanović, a povod je prevashodno pomoć i podrška u okviru projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje biciklističke staze na starom putu Novi Sad – Beograd. Pored toga, razgovaralo se i o sveobuhvatnom razvoju ciklo turizma na teritoriji AP Vojvodine.

Sekretar Ivanišević je istakao da su projekti u ovom domenu turizma od najvažnijih koje Sekretarijat želi da podrži i sprovede, a koji pored unutrašnje ciklo mreže i infrastrukture, podrazumevaju i aktivnosti na eurovelo rutama, i pratećoj infratsrukturi. Ivanišević je dodao da je od velike važnosti uključenost RRA Bačka u ovim poduhvatima i planovima, zbog razmene informacija, institucionalne podrške, savetodavnih usluga i realizacije konkretnih projekata.

S obzirom da je osnova delovanja Regionalne razvojne agencije Bačka vezana upravo za jačanje institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava, unapređenje i podršku u realizaciji razvojnih programa i projekata na lokalnom i regionalnom nivou, te osnaživanje ljudskog kapitala kroz programe obuke i stručnog usavršavanja, ona predstavlja jednog od važnih strateških, socijalnih partnera Sekretarijata, sa kojima se razgovaralo i o mogućnostima sprovođenja zajedničkih projekata, a sa posebnim akcentom na ciklo turizam, i biciklističku infrastrukturu, kako kroz prekogranične projekte, tako i putem lokalnih strateških projekata na nivou jedinica lokalne samouprave.

RRA Bačka je velika podrška Sekretarijatu za privredu, upravo zbog svog projektnog menadžmenta i podrške koju pružaju razvoju privrede, preduzetništva, turizma i podrške ka drugim sektorima vezanim za unapređenje društveno-ekonomskog razvoja teritorije na kojoj deluje.