Први састанак Секторске групе за привреду

Нови Сад, 26. фебруар 2021. – У просторијама Привредне коморе Војводине одржан је састанак поводом формирања Секторске групе за привреду и пољопривреду, са акцентом на производњу хране, а на иницијативу Фонда „Европски послови“ АП Војводине. Циљ сусрета јесте размена информација од значаја између институција са територије АП Војводине, као и успешног повлачења средстава Европске уније која су доступна Републици Србији, односно АП Војводини, на прагу новог финансијског оквира који попкрива период од 2021. до 2027. године.

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, истакао је да је формирање оваквог и сличних тела од великог значаја за институционално умрежавање, за надградњу и унапређење постојећих односа, логистике, интерактивности, те оперативности и ефикасности међу институцијама и организацијама у јавном сектору, зарад достизања заједничких циљева и целисходнијег спровођења задатака у оквиру мисије и визије сваке институције понаособ, а у заједничком оквиру деловања.

,,Овде је једна реч веома важна – заједно. Ми хоћемо да заједно постигнемо што више и кроз буџете Покрајинске владе и секретаријата, али нам је драгоцена помоћ и подршка Фонда ,,Европски послови“. Да данашњи скуп гледамо као на почетак озбиљне сарадње, где ћемо позвати локалне самоуправе да почну другачије да размишљају, односно да су извори финансирања поред републичке и покрајинске Владе и други извори путем пројеката. Ту смо, заједно, да покушамо да развијемо и капацитете локалних самоуправа, где су они недовољно развијени и где недостају, тако да што већи део новца из фондова буде употребљен тако да туризма у Војводини више не буде потенцијал, већ да буде и данашње време и будућност“, рекао је Иванишевић.

Директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Александар Симурдић, истиче је повод за конституисање секторске групе за привреду, једне од укупно пет група, део програма рада Фонда ,,Европски послови“ предвиђеног за 2021. годину. Он наводи и да су протекле недеље  формиране две секторске групе, за науку, образовање и културу, а да се наредне седмице очекује формирање још две, тачније зелена секторска група и група намењена здравству, те да је за ове подухвате добар како моменат, тако и повод, с обзиром да смо на прагу новог буџетског оквира Европске уније за период од 2021. до 2027. године.  

У оквиру рада секторске групе за привреду и пољопривреду, учествовао је и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Чедомир Божић, као представници релевантних институција и организација из јавног сектора, који су скупу дали значајан допринос својим капацитетима, знањем и искуством у датим областима.