Одржана пета седница Покрајинског социјално-економског савета: др Ненад Иванишевић председава у наредном једногодишњем периоду

Нови Сад, 8. јун 2021. – Пета седница Покрајинског социјално-економског савета одржана је данас у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад, на којој је разматрано по седам тачака дневног реда.

Учесник на петој седници Савета у својству члана био је покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, који ће председавати ПСЕС-ом у наредном једногодишњем периоду.

Секретар Иванишевић је Савет информисао о Покрајинском акционом плану запошљавања у АП Војводини за 2021. годину, тачније о мерама подршке у области запошљавања, о конкурсима које је Секретаријат расписао за текућу годину за самозапошљавање, запошљавање незапослених лица и за јавне радове, уз осврт на актуелну статистику и одзив јавности.

,,Социјални дијалог нема алтернативу, јер сви проблеми могу да се решавају разговором. Када говоримо о правима радника, о законском оквиру који држава утврђује, о ситуацији на тржишту рада, социјални дијалог јесте важан и на њему инсистирамо. Секретаријат пре сваког нашег конкурса разговара са социјалним партнерима, синдикатима, послодавцима. У наредних годину дана ћемо настојати да тамо где не постоје социјално-економски савети у локалним самоуправама помогнемо њихово оснивање. Секретаријат је за ову намену определио 12 милиона динара, како би се побољшао социјални дијалог на нивоу покрајине“, рекао је Иванишевић.

Он је члановима Савета представио и појединости новог конкурса за доделу права на коришћење ознаке квалитета ,,Најбоље из Војводине“ и најавио расписивање јавног конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам намењеног очувању традиционалних и старих заната, у јулу месецу.

Иванишевић је додао да је велик одзив на конкурсе из области запошљавања, али и на конкурсе из области привреде и туризма, јасан показатељ привредне активности и, пре свега, развијање предузетничког духа.

Чланови Савета су на данашњој петој седници усвојили Извод из записника са Конститутивне и друге седнице ПСЕС-а, са заједничке седнице са Социјално-економским саветом Републике Србије, као и извод са четврте електронске седнице Покрајинског социјално-економског савета.

Платформа деловања Савета, која је такође данас усвојена, односи се на период од 2021. до 2024. године. Овај документ радног назива ,,Социјални дијалог као незаменљив инструмент  постизања социјалне кохезије“, превасходно је усмерен на институционално унапређење трипартитног социјалног дијалога, кроз законске механизме на свим нивоима, као и на пружање помоћи у оснивању и раду локалних социјално-економских савета у општинама и градовима у АП Војводини.

Циљ је да се кроз измене Закона о социјално-економском савету поједностави поступак оснивања локалних социјално-економских савета и изврше друге измене, како би Закон био непосредно применљивији и у функцији поспешивања трипартитног социјалног дијалога у Републици Србији, односно да се на националном нивоу успостави целовит, институционално и функционално повезан систем трипартитног социјалног дијалога.

Платформа се такође бави и развојем Републике Србије и АП Војводине, истичући неопходност обезбеђивања одговарајућих системских услова, у смислу економске политике привредног развоја кроз трансформацију и прилагођавање привреде дигитализацији и новим економским моделима неопходним за опстанак и развој у ситуацији проузрокованој пандемијом, промене стратегије привредног развоја, политике каматних стопа и кредитирања, стимулисање извоза у циљу смањења спољнотрговинског дефицита, као и  пореске реформе.

Циљ деловања Савета у наредном периоду је и повећана контрола флексибилних облика рада у циљу сузбијања злоупотребе атипичних облика рада чија је директна последица сегментација тржишта рада, те спровођење превентивних мера у циљу смањења рада на црно и побољшања услова рада, уз неизоставну афирмацију трипартитног социјалног дијалога као незаменљивог инструмента усаглашавања интереса и ставова социјалних партнера у процесу доношења одлука од општег интереса за привреду, запослене и све грађане на територији АП Војводине.

У Извештају о активностима Уније послодаваца Војводине за 2020. годину, истакнута је изузетност рада и активизма канцеларије за предузетништво, која је основана са циљем да пружа подршку приватном сектору, у оквиру свих сфера пословања.

Чланови Савета су информисани и о присуству представника Покрајинског социјално-економског савета на 100, 101, 102. и 103. седници Социјално-економског савета Републике Србије.