Održana peta sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta: dr Nenad Ivanišević predsedava u narednom jednogodišnjem periodu

Novi Sad, 8. jun 2021. – Peta sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta održana je danas u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, na kojoj je razmatrano po sedam tačaka dnevnog reda.

Učesnik na petoj sednici Saveta u svojstvu člana bio je pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, koji će predsedavati PSES-om u narednom jednogodišnjem periodu.

Sekretar Ivanišević je Savet informisao o Pokrajinskom akcionom planu zapošljavanja u AP Vojvodini za 2021. godinu, tačnije o merama podrške u oblasti zapošljavanja, o konkursima koje je Sekretarijat raspisao za tekuću godinu za samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica i za javne radove, uz osvrt na aktuelnu statistiku i odziv javnosti.

,,Socijalni dijalog nema alternativu, jer svi problemi mogu da se rešavaju razgovorom. Kada govorimo o pravima radnika, o zakonskom okviru koji država utvrđuje, o situaciji na tržištu rada, socijalni dijalog jeste važan i na njemu insistiramo. Sekretarijat pre svakog našeg konkursa razgovara sa socijalnim partnerima, sindikatima, poslodavcima. U narednih godinu dana ćemo nastojati da tamo gde ne postoje socijalno-ekonomski saveti u lokalnim samoupravama pomognemo njihovo osnivanje. Sekretarijat je za ovu namenu opredelio 12 miliona dinara, kako bi se poboljšao socijalni dijalog na nivou pokrajine“, rekao je Ivanišević.

On je članovima Saveta predstavio i pojedinosti novog konkursa za dodelu prava na korišćenje oznake kvaliteta ,,Najbolje iz Vojvodine“ i najavio raspisivanje javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam namenjenog očuvanju tradicionalnih i starih zanata, u julu mesecu.

Ivanišević je dodao da je velik odziv na konkurse iz oblasti zapošljavanja, ali i na konkurse iz oblasti privrede i turizma, jasan pokazatelj privredne aktivnosti i, pre svega, razvijanje preduzetničkog duha.

Članovi Saveta su na današnjoj petoj sednici usvojili Izvod iz zapisnika sa Konstitutivne i druge sednice PSES-a, sa zajedničke sednice sa Socijalno-ekonomskim savetom Republike Srbije, kao i izvod sa četvrte elektronske sednice Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta.

Platforma delovanja Saveta, koja je takođe danas usvojena, odnosi se na period od 2021. do 2024. godine. Ovaj dokument radnog naziva ,,Socijalni dijalog kao nezamenljiv instrument  postizanja socijalne kohezije“, prevashodno je usmeren na institucionalno unapređenje tripartitnog socijalnog dijaloga, kroz zakonske mehanizme na svim nivoima, kao i na pružanje pomoći u osnivanju i radu lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u opštinama i gradovima u AP Vojvodini.

Cilj je da se kroz izmene Zakona o socijalno-ekonomskom savetu pojednostavi postupak osnivanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta i izvrše druge izmene, kako bi Zakon bio neposredno primenljiviji i u funkciji pospešivanja tripartitnog socijalnog dijaloga u Republici Srbiji, odnosno da se na nacionalnom nivou uspostavi celovit, institucionalno i funkcionalno povezan sistem tripartitnog socijalnog dijaloga.

Platforma se takođe bavi i razvojem Republike Srbije i AP Vojvodine, ističući neophodnost obezbeđivanja odgovarajućih sistemskih uslova, u smislu ekonomske politike privrednog razvoja kroz transformaciju i prilagođavanje privrede digitalizaciji i novim ekonomskim modelima neophodnim za opstanak i razvoj u situaciji prouzrokovanoj pandemijom, promene strategije privrednog razvoja, politike kamatnih stopa i kreditiranja, stimulisanje izvoza u cilju smanjenja spoljnotrgovinskog deficita, kao i  poreske reforme.

Cilj delovanja Saveta u narednom periodu je i povećana kontrola fleksibilnih oblika rada u cilju suzbijanja zloupotrebe atipičnih oblika rada čija je direktna posledica segmentacija tržišta rada, te sprovođenje preventivnih mera u cilju smanjenja rada na crno i poboljšanja uslova rada, uz neizostavnu afirmaciju tripartitnog socijalnog dijaloga kao nezamenljivog instrumenta usaglašavanja interesa i stavova socijalnih partnera u procesu donošenja odluka od opšteg interesa za privredu, zaposlene i sve građane na teritoriji AP Vojvodine.

U Izveštaju o aktivnostima Unije poslodavaca Vojvodine za 2020. godinu, istaknuta je izuzetnost rada i aktivizma kancelarije za preduzetništvo, koja je osnovana sa ciljem da pruža podršku privatnom sektoru, u okviru svih sfera poslovanja.

Članovi Saveta su informisani i o prisustvu predstavnika Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta na 100, 101, 102. i 103. sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.