Одржана девета седница Покрајинског социјално-економског савета: представљене информације о раду и реализацији програма Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

У Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад, одржана је девета седница Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић.

Секретар Иванишевић је истакао да је трипартитни дијалог био и остао веома важан сегмент уважавања свих стратешких социјалних партнера, важних за привредни живот АП Војводине, што и јесте улога Покрајинског социјално – економског савета који на једном месту окупља партнере који заједнички разматрају све проблеме присутне у привреди.

,,Када говоримо о актуелним показатељима Привредне коморе Војводине имамо повећање броја туриста на ниво који ће премашити референтну 2019. годину и имамо историјски ниску стопу незапослености. Стога су и теме данашњег састанка подстицаји Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, како у туризму и привреди, тако и у области запошљавања, како бисмо се, укључујући све социјалне партнере, што боље припремили за следећу буџетску годину, те тиме боље таргетирали средства која желимо да пласирамо у привреди“, рекао је секретар Иванишевић на самом почетку седнице.

У оквиру Дневног реда, представљене су две кључне информације Покрајинског секретаријата за привреду и туризам – Информација о Покрајинском акционом плану запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину и Информација о планираним и реализованим конкурсима у Секретаријату у 2022. години.

,,У овом моменту говоримо о стопи незапослености испод 10 одсто, што је европски просек. Важно је истаћи да је Секретаријат увео две нове мере, најпре могућност да се конкурсом за запошљавање обухвате сви послодавци који желе да запослене преведу са одређеног на неодређено запослење, као и мера запошљавања најбољих студената у органима АП Војводине са свих универзитета са седиштем у АП Војводини. Добро је да је таквих лица укупно 40, а још боље да је њих 20 нашло запослење и пре одлуке по конкурсу за студентску праксу. Преко 170 лица је обухваћено наведеним мерама, што кроз самозапошљавање, запошљавање незаполсених лица, јавне радове и кроз студентску праксу“, рекао је Иванишевић.

Образлажући информације Секретаријата, Иванишевић је истакао да у погледу конкурса који ће детаљно бити испраћени, те да постоји иниицјатива да се у оквиру сваког наредног конкурса за набавку машина и опреме води рачуна о заштити животне средине, односно да предмет набавке мора бити енергетски ефикасна машина или део опреме, како би се што више приближили тенденцији Републике Србије у оквиру очувања и заштите животне средине.

Анализирајући реализоване програме Секретаријата, Иванишевић је истакао да је у 2022. години 185 милиона динара опредељено за туризам и преко 200 милиона динара у област привреде, додавши да су у сектору привреде спроведени конкурси за набавку машина и опреме и за набавку репроматеријала, док је у туризму било два конкурса – за набавку опреме и за субвенционисање трошкова изградње и реконструкције туристичких објеката.

,,Повезујући текућу и протеклу годину, Секретаријат је усмерио преко 500 милиона динара у сектор туризма, што је резултирало повећањем доласка гостију на територију АП војводине за преко 58 одсто више у прва четири месеца у 2022. години. Идеја нам је да наставимо са овим активностима на начин на који смо то чинили до сада, уз вођење рачуна о броју жена које су запослене у привредним субјектима. Поред наведених, важно је истаћи конкурс намењен женском предузетништву са износом од 7,5 одсто, где смо посебну пажњу обратили на критеријуме да је жена фактички управљач предузећа и колико је жена запослено у предузећима која су аплицирала“, додао је Иванишевић.

Након годину дана председавања секретара Иванишевића ПСЕС-ом, на овој седници је изабран председавајући за наредни једногодишњи период, и то је председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Горан Милић.

Разматрана је и Информација о присуству представника Покрајинског социјално-економског савета на 110, 111. и 112. седници Социјално-економског савета Републике Србије.