Одлуке

2023. година

2. новембар 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2023. ГОДИНИ

2. новембар 2023. – ИЗЈАВА ОСАГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – КУПЉЕНО

2. новембар 2023. – ИЗЈАВА ОСАГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – БИЋЕ КУПЉЕНО

2. новембар 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2023 – БИЋЕ КУПЉЕНО МАШИНЕ ОПРЕМА

2. новембар 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2023 – КУПЉЕНО МАШИНЕ ОПРЕМА

2. новембар 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2023 – ЋЕ БИТИ КУПЉЕНО УСЛУГЕ

2. новембар 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2023 – КУПЉЕНО УСЛУГЕ

27. октобар 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

27. октобар 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – ТУРИЗАМ 2023.

24. октобар 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

24. октобар 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

24. октобар 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА 2023

14. септембар 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

14. септембар 2023. – САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2023.

14. септембар 2023. – УПУТСТВО – МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2023.

11. септембар 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ – СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ

1. септембар 2023. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

29. август 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

22. август 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ – СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ

22. август 2023. – САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ 2023.

22. август 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ 2023.

21. август 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 1

21. август 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2

16. август 2023. – ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

20. јул 2023. – ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

14. јул 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

14. јул 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

5. јул 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

4. јул 2023. – ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА

30. јун 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

19. мај 2023. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА НА 90. МЕЂУНАРОДНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН ОД 20. ДО 26. МАЈА 2023. ГОДИНЕ

11. мај 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2023. ГОДИНИ

11. мај 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – женско предузетништво 2023.

11. мај 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – МАШИНЕ/ОПРЕМА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, СОФТВЕР – женско предузетништво 2023.

11. мај 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – УСЛУГЕ – женско предузетништво 2023.

18. април 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

11. април 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

11. април 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – ОПРЕМА – стари и уметнички занати 2023.

11. април 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – стари и уметнички занати 2023.

11. април 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – стари и уметнички занати 2023.

30. март 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

30. март 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС  – туризам 2023

2022. година

16. децембар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2022. ГОДИНУ

16. децембар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – електронске комуникације 2022.

16. децембар 2022. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА електронске комуникације и информационо друштво 2022.

16. децембар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2022. ГОДИНИ

16. децембар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – туристичке организације – стручна пракса 2022.

16. децембар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – туристичке организације – опрема 2022.

7. децембар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИМА СЕ ПРОМОВИШЕ ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 2022. ГОДИНИ

7. децембар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – удружења женско предузетништво 2022.

7. децембар 2022. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА удружења грађана за промовисање женског предузетништва 2022.

30. новембар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

30. новембар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – социјална економија 2022.

30. новембар 2022. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА за допринос развоју социјалне економије 2022.

28. новембар 2022. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИМА СЕ ПРОМОВИШЕ ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 2022. ГОДИНИ

15. новембар 2022. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА НАСТУП НА 53. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН ОД 17. ДО 19. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ

09. новембар 2022. – РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ ЗНАКА ,,НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ”

04. октобар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

04. октобар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – ОПРЕМА 2022

04. октобар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ 2022

МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – СТАРИ И УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ 2022

20. јул 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ – друга измена

20. јул 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ – трећа измена

22. јун 2022. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

22. јун 2022. – ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

21. јун 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ – друга измена

20. јун 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ – прва измена

17. јун 2022. – ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

20. јун 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ – прва измена

7. јун 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

19. мај 2022. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА НАСТУП НА 89. МЕЂУНАРОДНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ ОД 21. ДО 27. МАЈА 2022. ГОДИНЕ

12. мај 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

5. мај 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

26. април 2022. – ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

18. април 2022. – ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА

30. март 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА ИЛИ ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2022. ГОДИНИ

30. март 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

30. март 2022. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА за рефундирање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера која је купљена у периоду од 16.3.2020. – 23.3.2022.

30. март 2022. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА за рефундирање трошкова за набавку услуге која је купљена у периоду од 16.3.2020. до 23.3.2022.

23. март 2022. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА НАСТУП НА 12. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА – BEOWINE 2022 КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПЕРИОДУ ОД 25. ДО 26. МАРТА 2022. ГОДИНЕ

18. март 2022. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА НАСТУП НА САЈМУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТАРИХ ЗАНАТА КОЈИ СЕ ОДРЖАВА НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ 21. И 22. МАРТА 2022. ГОДИНЕ

4. март 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

4. март 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у туризму 2022

3. март 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2022. ГОДИНИ

3. март 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – Репроматеријал 2022.

3. март 2022. – ДОПИС – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за целокупну вредност купљеног репроматеријала за који је одобрена субвенција

2. март 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

2. март 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре 2022

11. фебруар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2022. ГОДИНИ

11. фебруар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – купљено, испоручено и исплаћено у целости у периоду од 16.3.2020. до 18.1.2022. године

11. фебруар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – биће купљено, испоручено и исплаћено у целости до 12.4.2022. године (60 дана од Одлуке)

2021. година

13. децембар 2021. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

7. децембар 2021. – ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НАЈБОЉИХ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

6. децембар 2021. – ДОПУНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

4. децембар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

3. децембар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2021. ГОДИНУ
3. децембар 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 2021.
3. децембар 2021. – ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 2021.

01. децембар 2021. – РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ ЗНАКА ,,НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ”

24. новембар 2021. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ– МАНИФЕСТАЦИЈЕ

17. новембар 2021. – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

2. новембар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

27. октобар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ
27. октобар 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 2021

21. октобар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА И УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ
21. октобар 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2021
ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину – МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР
ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину – УСЛУГЕ

20. октобар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

19. октобар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

13. септембар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2021. ГОДИНИ
13. септембар 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ – ОПРЕМА 2021
13. септембар 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ 2021
СТАРИ ЗАНАТИ – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину

27. јул 2021. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

6. јул 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

5. јул 2021. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

1. јул 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

1. јул 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

30. јун 2021. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ

25. јун 2021. – ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

17. јун 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ
17. јун 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – РЕФУНДАЦИЈА (КУПЉЕНО ОД 16.03.2020. ДО 01.03.2021. ГОДИНЕ)
17. јун 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – АВАНС ПЛУС РЕФУНДАЦИЈА (60 ДАНА ОД ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ)

15. јун 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ
15. јун 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС
15. јун 2021. – ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА

19. мај 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕДОБИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

18. мај 2021. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

17. мај 2021. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

29. април 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ
29. април 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

29. април 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
29. април 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА

2020. година

17. децембар 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ
17. децембар 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС
ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава

31. јул 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
31. јул 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ КОЈИ СУ КУПЉЕНИ
31. јул 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ
31. јул 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЈЕ КУПЉЕН
31. јул 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕН

29. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

22. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ – VI

8. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

8. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ

3. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ – V

2. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

23. јун 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

09. јун 2020. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

02. јун 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
02. јун 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – МАШИНА И ОПРЕМА КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ
02. јун 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – МАШИНА И ОПРЕМА КОЈИ СУ КУПЉЕНИ
02. јун 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ
02. јун 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ КОЈИ СУ КУПЉЕНИ

01. јун 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ – друга одлука

01. јун 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

01. јун 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ – II

29. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ – друга одлука по конкурсу

29. мај 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

28. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2020. ГОДИНИ
28. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

28. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ
28. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ
28. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

27. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ
27. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ
27. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

27. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ
27. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ
27. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

25. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2020. ГОДИНИ
25. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – НАБАВКА ОПРЕМЕ
25. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

22. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ
22. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС
22. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС (ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ДОДЕЉЕНА СУБВЕНЦИЈА ОД МИЛИОН ДИНАРА ИЛИ ВИШЕ)

11. мај 2020. – ОБАВЕШТЕЊЕ ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА НА ЈАВНЕ КОНКУРСЕ СЕКРЕТАРИЈАТА У 2020. ГОДИНИ
11. мај 2020. – ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА/ПРИЈАВА И ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА
11. мај 2020. – ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

2019. година

25. децембар 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

25. децембар 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЊА СЕ ИЗНОС СРЕДСТАВА

23. децембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

23. децембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

20. децембар 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

13. децембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

11. децембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

2. децембар 2019. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

29. новембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

29. новембар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

29. новембар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

22. новембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ

22. октобар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

22. октобар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

26. септембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

18. септембар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. септембар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. септембар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

26. јул 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ

26. јул 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

22. јул 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

10. јул 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ
10. јул 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ – манифестације

15. јул 2019. – УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ СРЕДСТАВА

10. јул 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

4. јул 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

28. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНА У 2019. ГОДИНИ

26. јун 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, У 2019. ГОДИНИ

21. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДТСВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ
21. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – машине, опрема, софтвер, нематеријална имовина – купљени у периоду од 7. августа 2018. до 21. марта 2019. године
21. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – машине, опрема, софтвер, нематеријална имовина – купљени у року од 30 дана од дана закључења уговора

20. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. јун 2019. ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

14. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2019. ГОДИНИ
14. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ/АМБАЛАЖА КУПЉЕН(А) У ПЕРИОДУ 09.12.2018. – 21.03.2019. ГОДИНЕ

14. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ
14. јун 2019. – ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОДЛУКЕ – КЛАСТЕРИ ОПРЕМА

11. јун 2019. – РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ КОНКУРСА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У 2019. ГОДИНИ

11. јун 2019. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

11. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

5. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ
5. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката

3. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2019. ГОДИНИ
3. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку машина, опреме или софтвера у креативној економији – претходно учињен издатак
3. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку машина, опреме или софтвера у креативној економији – накнадно учињен издатак

31. мај 2019. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

29. мај 2019. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ

23. мај 2019. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

20. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ
20. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за репроматеријал и услуге – ПРЕТХОДНО УЧИЊЕНИ ИЗДАЦИ – креативна економија
20. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за репроматеријал и услуге – НАКНАДНО УЧИЊЕНИ ИЗДАЦИ – креативна економија

20. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
20. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку опреме – стари занати
20. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку репроматеријала – стари занати

17. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
17. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку репроматеријала који ће бити купљени у року од 30 дана од дана доношења Одлуке – социјална економија
17. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку репроматеријала који су купљени у периоду од 07.08.2018. године до дана расписивања Јавног конкурса – социјална економија
17. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку машина и опреме који ће бити купљени у року од 30 дана од дана доношења Одлуке – социјална економија
17. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку машина и опреме који су купљени у периоду од 07.08.2018. године до дана расписивања Јавног конкурса – социјална економија

13. мај 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

11. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
11. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – МАШИНЕ, ОПРЕМА И ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ

10. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2019. ГОДИНИ
10. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ

9. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
9. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ ТУРИЗАМ

25. април 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ
25. април 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ДЕГУСТАЦИЈЕ ТУРИЗАМ

25. април 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА ПРОЦЕСА
25. април 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ ТУРИЗАМ

19. фебруар 2019. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА 10. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА У БЕОГРАДУ, КОЈИ СЕ ОДРЖАВА ОД 21. ДО 24. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ, У СКЛОПУ 41. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

2018. година

26. децембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
24. децембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ
24. децембар 2018. – САГЛАСНОСТ на одобрени износ – манифестације 2018

18. децембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ
18. децембар 2018. – ИЗЈАВА о сагласности – привреда – репроматеријал 2018
18. децембар 2018. – ДОПИС ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава – привреда – репроматеријал 2018 – МОДЕЛ

12. децембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ
12. децембар 2018. – САГЛАСНОСТ на одобрени износ – електронске комуникације 2018

6. децембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ
6. децембар 2018. – ИЗЈАВЕ – кластери 2018

3. децембар 2018. – ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

3. децембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

28. новембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

27. новембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ

26. новембар 2018. – ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ

22. новембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. – ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ, МЕЂУНАРОДНИХ, САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИЈУ

14. новембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

14. новембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

6. новембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНЕ

5. новембар 2018. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ

31. октобар 2018. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

29. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ
29. октобар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ – манифестације

24. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
24. октобар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ – привредни субјекти туризам

22. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
22. октобар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ – међународне манифестације

22. октобар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ

12. октобар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

12. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИЈУ
12. ОКТОБАР 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ – подизање квалитета објеката за дегустацију

11. октобар 2018. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

8. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ
8. октобар 2018. – ИЗЈАВE О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ – кластери

5. октобар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

3. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНА У 2018. ГОДИНИ

2. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ
2. октобар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ – локалне самоуправе туризам
2. октобар 2018. – ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О НАМЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА – локалне самоуправе туризам
2. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
2. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

27. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

27. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

24. септембар 2018. – ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНЕ

20. септембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ

14. септембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ- ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

14. септембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНЈЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АУТОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

7. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за репроматеријал купљен у периоду од 7.12.2017. до дана расписивања Јавног конкурса
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за репроматеријал који ће бити купљен у року од 30 дана од доношења Одлуке
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за машине и опрему купљену у периоду од 7.12.2017. до дана расписивања Јавног конкурса
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за машине и опрему купљену у року од 30 дана од доношења Одлуке
7. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ

7. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2018. ГОДИНИ
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ стари занати репроматеријал
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ стари занати опрема

5. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ
5. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за репроматеријал

5. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ
5. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за машине, опрему, софтвер или нематеријалну имовину купљену у периоду од 1. јуна 2017. до 15. јула 2018. године
5. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за машине, опрему, софтвер или нематеријалну имовину која ће бити купљена у року од 30 дана од потписивања уговора

30. август 2018. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

30. август 2018. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

29. август 2018. – ИЗМЕНА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ

29. август 2018. – ИЗМЕНА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

27. август 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

28. јул 2018. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

14. јун 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУСТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОСКОВА НАБАВКЕ МАСИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

14. јун 2018. – ОДЛУКА О ПОВЕЋАЊУ ИЗНОСА УКУПНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

13. јун 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУСТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОСКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ

19. фебруар 2018. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА 9. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА У БЕОГРАДУ, У СКЛОПУ 40. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

2017. година

29. децембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ – Одлука од 28.12.2017. и Одлука од 29.12.2017. године

28. децембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ

27. децембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

26. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

22. децембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

22. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

22. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ
22. децембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
19. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ.
19. децембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
19. децембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
15. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
15. децембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

15. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АПВ – ЗА ПОМОЋ МАРКЕТИНШКИМ АКТИВНОСТИМА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ОДРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

13. децембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ

8. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

13. новембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ СТАРИХ ЗАНАТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

13. новембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ

10. новембар 2017. – ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ
10. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

10. новембар 2017. – ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

10. новембар 2017. – ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗОВАЊА КОНГРЕСА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

9. новембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ СТАРИМ И УМЕТНИЧКИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2017. ГОДИНИ
9. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ОПРЕМА
9. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ -РЕПРОМАТЕРИЈАЛ

9. новембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
9. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – КАПИТАЛНЕ
9. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ТЕКУЋЕ
9. новембар 2017. – ТАБЕЛА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ – КЛАСТЕРИ ДО 3 ГОДИНЕ
9. новембар 2017. – ТАБЕЛА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ – КЛАСТЕРИ ПРЕКО 3 ГОДИНЕ

9. новембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
9. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СУБВЕНЦИЈА

20. октобар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ
20. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – РЕФУНДАЦИЈА
20. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СУБВЕНЦИЈА

20. октобар 2017. – ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
20. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

18. октобар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ
18. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ
18. октобар 2017. – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА – ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БУЏЕТА

16. октобар 2017. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

16. октобар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ
16. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – РЕФУНДАЦИЈА
16. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СУБВЕНЦИЈА

11. октобар 2017. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

11. октобар 2017. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

9. август 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ
9. август 2017. – САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

21. јул 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ИЗДАТАКА ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2017. ГОДИНИ – други део
21. јул 2017. – САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

10. јул 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ИЗДАТАКА ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2017. ГОДИНИ – први део
10. јул 2017. – САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

10. јул 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

10. јул 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

19. јун 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

8. фебруар 2017. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ ИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА МЕЂУНАРОДНОЈ ТУРИСТИЧКОЈ БЕРЗИ ,,ITB BERLIN 2017″, КОЈА СЕ ОДРЖАВА У БЕРЛИНУ, ОД 8. ДО 12. МАРТА 2017. ГОДИНЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ

1. фебруар 2017. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА ,,UTAZAS – TRAVEL 2017″БУДИМПЕШТА, МАЂАРСКА ОД 2. ДО 5. МАРТА 2017. ГОДИНЕ

2016. година

27. децембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ

19. децембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ И ПОМОЋ МАРКЕТИНШКИМ АКТИВНОСТИМА

12. децембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

12. децембар 2016. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ

12. децембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ

7. децембар 2016. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ

2. децембар 2016. – ОДУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ
2. децембар 2016. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СУБВЕНЦИЈА
2. децембар 2016. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – РЕФУНДАЦИЈА

18. новембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

18. новембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

10. новембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

10. новембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

9. новембар 2016. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА

12. октобар 2016. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМA, ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ

2. јун 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

1. јун 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

26. мај 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

26. мај 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

24. мај 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

20. мај 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ – ТРЕЋИ ДЕО

20. мај 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку
20. мај 2016. – САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

20. мај 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

19. мај 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

19. мај 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

16. мај 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

21. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ

21. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ИЗЛОЖБИ У АП ВОЈВОДИНИ

20. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

19. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

18. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ – 6. ОДЛУКА

18. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

14. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЛЕИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА – 2. ДЕО

8. април 2016. – ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ – 2. ДЕО

8. април 2016. – ИЗЈАВА о сагласности са одобреним износом

7. април 2016. – ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ – 1. ДЕО
7. април 2016. – ИЗЈАВА о сагласности са одобреним износом

7. април 2016. – ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

7. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ – 2. ДЕО

5. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ – 1. ДЕО

5. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ – ДРУГИ ДЕО
5. април 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку
5. април 2016. – САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

4. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

31. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ – ПРВИ ДЕО
31. март 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку
31. март 2016. – САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

31. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – ДРУГИ ДЕО

31. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

31. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

30. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ РОМСКИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА

29. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ

28. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

28. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

23. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ – 5. ОДЛУКА

21. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ

17. март 2016. – ИЗМЕНА 1. ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. aприл 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ од 16. марта 2016. о додели средстава за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2016. години

16. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

16. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – 1.ДЕО

15. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА

10. март 2016. – ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОННКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ

7. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ – 4. ОДЛУКА

25. фебруар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА
25. фебруар 2016. – КЛАСТЕРИ: ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТИ НА ИЗНОС
25. фебруар 2016. – КЛАСТЕРИ: ОБРАЗАЦ БУЏЕТА

25. фебруар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ – 3. ОДЛУКА

22. фебруар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ – 2. ОДЛУКА

18. фебруар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

22. јануар 2016. године – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АПВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

20. јануар 2016. године – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ-капиталне субвенције

15. јануар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

2015. година

16. децембар 2015. – ОДЛУКА О ИЗЕМНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИKАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ОД 30.11.2015. ГОДИНЕ
30. новембар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
3. новембар 2015. – ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
6. октобар 2015. године – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
6. октобар 2015. – ОДЛУКА О ОДБАЦИВАЊУ ПОЈЕДИНИХ ПРИЈАВА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА УЛАГАЊА У МАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ У 2015.
6. октобар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
6. октобар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
1. октобар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
9. септембар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
9. септембар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ – ТРЕЋИ ДЕО
8. септембар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ – ТРЕЋИ ДЕО
8. септембар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА
20. август 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ
11. август 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ – ДРУГИ ДЕО – О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ
7. август 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ – ДРУГИ ДЕО
5. август 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
29. јул 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
21. јул 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
17. јул 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ – ПРВИ ДЕО

14. јул 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 1 – I
14. јул 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 2 – I
14. јул 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 3 – I
9. јул 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
3. јул 2015. – ДРУГИ ДЕО ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
2. јул 2015. – ДРУГИ ДЕО ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ
23. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА
23. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА / УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ – ПРВИ ДЕО
22. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
19. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ – ПРВИ ДЕО ОДЛУКЕ
16. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА
16. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ИЗЛОЖБИ У АП ВОЈВОДИНИ
12. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНИМ РЕГИОНАЛНИМ АГЕНЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДЕСТИНАЦИЈСКОГ УДРУЖИВАЊА ОПШТИНА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У АП ВОЈВОДИНИ
9. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
4. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

4. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ

27. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

25. мај 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ПО ПРОГРАМИМА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА

25. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

19. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

19. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ – ОДЛУКА ДОНЕТА 18. МАЈА 2015.

18. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ

12. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ РОМСКИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊЕИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА

7. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

7. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА

6. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ – ПРВИ ДЕО

6. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ – ПРЕДУЗЕТНИЦИ

6. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ – УДРУЖЕЊА

4. мај 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

29. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈE ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

24. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

17. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ

16. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈE ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

16. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА /УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ СА ЦИЉЕМ ПОДИЗАЊА КАПАЦИТЕТА ОРГАНИЗАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊА РАДA

16. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА

16. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ПРОМОЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА КАО ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

9. април 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ

8. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ – ДРУГИ ДЕО

6. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ

3. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ – ПРВИ ДЕО

2014. година
26. децембар 2014. – О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
24. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
22. децембар 2014. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва
22. децембар 2014. – ОДЛУКА о додели средстава по основу Јавног конкурса за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине
18. децембар 2014. – ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електорнских комикација и информационог друштва
18. децембар 2014. – ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва удружењима грађана
17. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНИМ РЕГИОНАЛНИМ АГЕНЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДЕСТИНАЦИЈСКОГ УДРУЖИВАЊА ОПШТИНА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У АП ВОЈВОДИНИ
16. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
10. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесовратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме
4. децембар 2014. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва
4. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
4. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА
3. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У АПВ
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
25. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА
20. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
18. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ,,ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЗИЛАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ”
18. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА
18. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
18. новембар 2014. – ИЗМЕНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
14. новембар 2014. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
14. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
14. новембар 2014. – ИЗМЕНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
10. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
10. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
6. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
30. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ – 2
30. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
28. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
28. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
27. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
27. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
22. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА
22. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
14. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
14. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
3. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
25. септембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
16. септембар 2014. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
10. септембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
28. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
28. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
28. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
26. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
12. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
12. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
12. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА
11. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ШКOЛСКЕ 2014/15 ГОДИНЕ
5. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА
30. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
30. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
24. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ОД 31. МАРТА 2014. ГОДИНЕ
24. јул 2014. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
24. јул 2014. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
21. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
15. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ ЦИВИЛНОГ И ЈАВНОГ СЕКТОРА
11. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
3. јул 2014. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – У СКЛОПУ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
3. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
27. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ОД ЈАНУАРА ДО ЈУНА 2014. ГОДИНЕ
26. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
20. јун 2014. – ДРУГА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
20. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
18. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
18. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
11. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АФИРМАЦИЈЕ СЕОСКИХ СРЕДИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА – ,,СЕЛО СА РАЗГЛЕДНИЦЕ”
11. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
9. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
3. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
20. мај 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУФИНАНСИРАЈУЋИХ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРОГРАМЕ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2014. ГОДИНИ
15. мај 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АФИРМАЦИЈЕ СЕОСКИХ СРЕДИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА – ,,СЕЛО СА РАЗГЛЕДНИЦЕ”
12. мај 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У РОМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
9. мај 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
9. мај 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
23. април 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ПРОМОЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА КАО ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА