Обука у Јужнобачком управном округу у Регионалној привредној комори Нови Сад поводом Закона о социјалном предузетништву

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, обратио се данас на обуци у Јужнобачком управном округу, која је уприличена у Регионалној привредној комори Нови Сад, посвећеној Закону о социјалном предузетништву, могућностима социјалних предузећа и улози јединица локалних самоуправа у њиховој идентификацији.

Учесници су говорили и о могућностима финансијске и нефинансијске помоћи и подршке социјалним предузећима у Србији.

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић казао је да је идеја да се на основу Закона о социјалном предузетништву упише што већи број предузећа у привредни регистар социјалних предузећа, и да се на тај начин омогући да та делатност, као нови вид економије, постане прихваћена у Србији.

„Када Закон почне да се примењује, вероватно ћемо видети у пракси ствари које треба да исправимо, али самим усвајањем направљен је велики искорак, јер се више од десет година чекало на овај закон“, рекао је Иванишевић.

Присутнима се обратио и потпредседник Покрајинске владе Бранко Ћурчић.

Потпредседник Покрајинске владе Бранко Ћурчић изјавио је данас да Закон о социјалном предузетништву, који је у Србији усвојен након десет година и чија примена почиње 15. новембра, обезбеђује да у нашој земљи област социјалног предузетништва и предузећа која послују по том принципу добију системску подршку и механизме који ће им омогућити економски развој.

„Постоји реална потреба да се реше друштвени изазови као што је проблем запошљавања теже запошљивих група, као и одређени еколошки проблеми, а да то буде на предузетнички начин. Решење је у социланој економији“, рекао је потпредседник Ћурчић на завршној обуци о социјалном предузетништву која је данас одржана у Новом Саду за представнике локалних самоуправа у Јужнобачком округу, привредних субјеката и невладиног сектора.

Он је додао да Закон јасно дефинише критеријуме које треба да испуни предузеће да би стекло статус социјалног предузећа и предвиђа базу социјалних предузећа у Агенцији за привредне регистре, што ће дати јасну слику о томе ко су социјални предузетници, чиме се баве и на који начин може да им се помогне.

Ћурчић је навео да је Покрајинска влада, преко Савета за координацију и праћење активности у области економског развоја у АП Војводини, организовала низ обука о социјалном предузетништву. Учесницима обуке је представљен Закон о социјалном предузетништву, као и могућности социјалних предузећа и улога локалних самоуправа у идентификацији тих предузећа. Они су имали прилику да се упознају и са могућностима финансијске и нефинансијске подршке социјалним предузећима у Србији.

„Социјаним предузетништвом може да се бави онај ко има емпатију према људима који се теже запошљавају, рањивим категоријама, јер у социјалној фирми на првом месту није профит, него решавање друштвеног, социјалног или еколошког проблема“, рекао је Ћурчић и додао да су ове обуке само почетак активности када је у питању развој социјалног предузетништва на територији АП Војводине.

Помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Сандра Грујичић истакла је да је на републичком нивоу формиран Савет за социјално предузетништво, те да се интензивно ради на плану развоја таквог предузетништва, односно на проналажењу најбољих решења за оне који су се определили за овакав вид пословања.

„Овде у први план не стављамо економску добит, него корист за читаву друштвену заједницу, а посебно за осетљиве маргинализоване групе“, рекла је Грујичићева додајући да је циљ да се покрене што већи број социјалних предузећа, да маргинализоване групе узму кључно учешће у њиховом раду и да се укључе у друштвену заједницу.