Obuka u Južnobačkom upravnom okrugu u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad povodom Zakona o socijalnom preduzetništvu

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević, obratio se danas na obuci u Južnobačkom upravnom okrugu, koja je upriličena u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, posvećenoj Zakonu o socijalnom preduzetništvu, mogućnostima socijalnih preduzeća i ulozi jedinica lokalnih samouprava u njihovoj identifikaciji.

Učesnici su govorili i o mogućnostima finansijske i nefinansijske pomoći i podrške socijalnim preduzećima u Srbiji.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević kazao je da je ideja da se na osnovu Zakona o socijalnom preduzetništvu upiše što veći broj preduzeća u privredni registar socijalnih preduzeća, i da se na taj način omogući da ta delatnost, kao novi vid ekonomije, postane prihvaćena u Srbiji.

„Kada Zakon počne da se primenjuje, verovatno ćemo videti u praksi stvari koje treba da ispravimo, ali samim usvajanjem napravljen je veliki iskorak, jer se više od deset godina čekalo na ovaj zakon“, rekao je Ivanišević.

Prisutnima se obratio i potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić izjavio je danas da Zakon o socijalnom preduzetništvu, koji je u Srbiji usvojen nakon deset godina i čija primena počinje 15. novembra, obezbeđuje da u našoj zemlji oblast socijalnog preduzetništva i preduzeća koja posluju po tom principu dobiju sistemsku podršku i mehanizme koji će im omogućiti ekonomski razvoj.

„Postoji realna potreba da se reše društveni izazovi kao što je problem zapošljavanja teže zapošljivih grupa, kao i određeni ekološki problemi, a da to bude na preduzetnički način. Rešenje je u socilanoj ekonomiji“, rekao je potpredsednik Ćurčić na završnoj obuci o socijalnom preduzetništvu koja je danas održana u Novom Sadu za predstavnike lokalnih samouprava u Južnobačkom okrugu, privrednih subjekata i nevladinog sektora.

On je dodao da Zakon jasno definiše kriterijume koje treba da ispuni preduzeće da bi steklo status socijalnog preduzeća i predviđa bazu socijalnih preduzeća u Agenciji za privredne registre, što će dati jasnu sliku o tome ko su socijalni preduzetnici, čime se bave i na koji način može da im se pomogne.

Ćurčić je naveo da je Pokrajinska vlada, preko Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja u AP Vojvodini, organizovala niz obuka o socijalnom preduzetništvu. Učesnicima obuke je predstavljen Zakon o socijalnom preduzetništvu, kao i mogućnosti socijalnih preduzeća i uloga lokalnih samouprava u identifikaciji tih preduzeća. Oni su imali priliku da se upoznaju i sa mogućnostima finansijske i nefinansijske podrške socijalnim preduzećima u Srbiji.

„Socijanim preduzetništvom može da se bavi onaj ko ima empatiju prema ljudima koji se teže zapošljavaju, ranjivim kategorijama, jer u socijalnoj firmi na prvom mestu nije profit, nego rešavanje društvenog, socijalnog ili ekološkog problema“, rekao je Ćurčić i dodao da su ove obuke samo početak aktivnosti kada je u pitanju razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine.

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Sandra Grujičić istakla je da je na republičkom nivou formiran Savet za socijalno preduzetništvo, te da se intenzivno radi na planu razvoja takvog preduzetništva, odnosno na pronalaženju najboljih rešenja za one koji su se opredelili za ovakav vid poslovanja.

„Ovde u prvi plan ne stavljamo ekonomsku dobit, nego korist za čitavu društvenu zajednicu, a posebno za osetljive marginalizovane grupe“, rekla je Grujičićeva dodajući da je cilj da se pokrene što veći broj socijalnih preduzeća, da marginalizovane grupe uzmu ključno učešće u njihovom radu i da se uključe u društvenu zajednicu.