Обележено две деценије трипартитног дијалога у Србији на 7. седници Покрајинског социјално-економског савета

У Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад, одржана је конференција за медије колегијума Покрајинског социјално-економског савета, којим тренутно председава покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, а поводом обележавања две деценије трипартитног дијалога у Србији.

На Конференцији је представљен преглед резултата досадашњег рада Покрајинског социјално-економског савета, уз осврт на предстојеће планове и активности на унапређењу трипартитног социјалног дијалога на покрајинском и на нивоу локалних самоуправа.

,,Ове године обележавамо двадесет година социјалног дијалога у Републици Србији и осамнаест година колико он постоји у АП Војводини. Све ове године, а посебно у протеклих годину и по дана, наш рад карактеристише истинска жеља за дијалогом. Постоји искрена жеља да разговарамо о проблемима на терену, на локалима. На иницијативу социјалних партнера Секретаријат је расписао и конкурс за помоћ социјално економским саветима на локалу. Савети су места где се стварају нове иницијативе, упознају нови људи”, рекао је Иванишевић.

Учесници конференције за медије су и председник Уније послодаваца Војводине, Владимир Лалошевић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Горан Милић и председник Покрајинског одбора УГС „Независност“ Милојица Живковић.

По завршетку конференције, одржана је седма по реду седница Покрајинског социјално-економског савета са 11 тачака дневног реда. На седници се, између осталог, разматрала и Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2022. годину, представљена од чланова из Покрајинског секретаријата за финансије, потом реализација Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета, који је спроводио Секретаријат за привреду, као и поједине иницијативе социјалних партнера.

Седници су присуствовали и представници Социјално-економског савета Републике Србије.

По усвајању записника са претходне седнице, прихваћена је Информација о Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2022. годину, након уводних напомена које је изнела помоћник покрајинског секретара за финансије, Зорица Вукобрат.

По тачки четири, разматрана је и Информација о реализацији Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета, коју је образложио заменик покрајинског секратара за привреду и туризам, Палимир Тот.

Покрајински секретар др Иванишевић је истакао да Покрајински секретаријат за привреду и туризам својим конкурсом за подршку и оснивање локалних социјално економских савета, уз помоћ и на иницијативу социјалних партнера, знатно доприноси јачању социјалног дијалога и ширењу мреже социјалних партнера, без којих сам дијалог, за који каже да нема алтернативу, не може да опстане и буде одржив.

Иванишевић је додао да је овим конкурсом осам локалних самоуправа добило средства, а да ће исти конкурс бити поновљен и наредне године, а да ће Секретаријат уз помоћ локалних самоуправа, наставити да јача постојеће капацитете локалних савета и да оснива нове.

Покрајински социјално-економски савет је подржао и Иницијативу Уније послодаваца Војводине за измену релевантних прописа у циљу побољшања положаја мајки предузетница у вези са регулисањем накнада зарада за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и за време трудноће. Закључак ПСЕС-а поводом Иницијативе биће упућен Социјално-економском савету Републике Србије и Унији послодаваца Војводине на даље разматрање.

Донете су и Одлука о изменама и допунама Финансијског плана прихода и расхода Покрајинског социјално-економског савета за 2021. годину и измена Одлуке о додели средстава социјалним партнерима за 2021. годину. У реализацији Финансијског плана у текућој години, евидентирано је рационално пословање и мањи трошкови у односу на планиране.

Поред тога, усвојен је и Финансијски план прихода и расхода Покрајинског социјално-економског савета за 2022. годину, а по претпоследњој тачки, донета је и Одлука о додели средстава социјалним партнерима за 2022. годину.

Чланови ПСЕС-а су остали при ставу и пракси да представник Покрајинског социјално-економског савета присуствује седницама Социјално-економског савета Републике Србије, како би покрајински социјални партнери били што укљученији у трипартитни дијалог на нивоу Републике, са свим релевантним социјалним, стратешким партнерима.