Obeleženo dve decenije tripartitnog dijaloga u Srbiji na 7. sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta

U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, održana je konferencija za medije kolegijuma Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kojim trenutno predsedava pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, a povodom obeležavanja dve decenije tripartitnog dijaloga u Srbiji.

Na Konferenciji je predstavljen pregled rezultata dosadašnjeg rada Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, uz osvrt na predstojeće planove i aktivnosti na unapređenju tripartitnog socijalnog dijaloga na pokrajinskom i na nivou lokalnih samouprava.

,,Ove godine obeležavamo dvadeset godina socijalnog dijaloga u Republici Srbiji i osamnaest godina koliko on postoji u AP Vojvodini. Sve ove godine, a posebno u proteklih godinu i po dana, naš rad karakteristiše istinska želja za dijalogom. Postoji iskrena želja da razgovaramo o problemima na terenu, na lokalima. Na inicijativu socijalnih partnera Sekretarijat je raspisao i konkurs za pomoć socijalno ekonomskim savetima na lokalu. Saveti su mesta gde se stvaraju nove inicijative, upoznaju novi ljudi“, rekao je Ivanišević.

Učesnici konferencije za medije su i predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, Vladimir Lalošević, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić i predsednik Pokrajinskog odbora UGS „Nezavisnost“ Milojica Živković.

Po završetku konferencije, održana je sedma po redu sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta sa 11 tačaka dnevnog reda. Na sednici se, između ostalog, razmatrala i Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu, predstavljena od članova iz Pokrajinskog sekretarijata za finansije, potom realizacija Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, koji je sprovodio Sekretarijat za privredu, kao i pojedine inicijative socijalnih partnera.

Sednici su prisustvovali i predstavnici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

Po usvajanju zapisnika sa prethodne sednice, prihvaćena je Informacija o Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu, nakon uvodnih napomena koje je iznela pomoćnik pokrajinskog sekretara za finansije, Zorica Vukobrat.

Po tački četiri, razmatrana je i Informacija o realizaciji Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta.

Pokrajinski sekretar dr Ivanišević je istakao da Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam svojim konkursom za podršku i osnivanje lokalnih socijalno ekonomskih saveta, uz pomoć i na inicijativu socijalnih partnera, znatno doprinosi jačanju socijalnog dijaloga i širenju mreže socijalnih partnera, bez kojih sam dijalog, za koji kaže da nema alternativu, ne može da opstane i bude održiv.

Ivanišević je dodao da je ovim konkursom osam lokalnih samouprava dobilo sredstva, a da će isti konkurs biti ponovljen i naredne godine, a da će Sekretarijat uz pomoć lokalnih samouprava, nastaviti da jača postojeće kapacitete lokalnih saveta i da osniva nove.

Pokrajinski socijalno-ekonomski savet je podržao i Inicijativu Unije poslodavaca Vojvodine za izmenu relevantnih propisa u cilju poboljšanja položaja majki preduzetnica u vezi sa regulisanjem naknada zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i za vreme trudnoće. Zaključak PSES-a povodom Inicijative biće upućen Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije i Uniji poslodavaca Vojvodine na dalje razmatranje.

Donete su i Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana prihoda i rashoda Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za 2021. godinu i izmena Odluke o dodeli sredstava socijalnim partnerima za 2021. godinu. U realizaciji Finansijskog plana u tekućoj godini, evidentirano je racionalno poslovanje i manji troškovi u odnosu na planirane.

Pored toga, usvojen je i Finansijski plan prihoda i rashoda Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za 2022. godinu, a po pretposlednjoj tački, doneta je i Odluka o dodeli sredstava socijalnim partnerima za 2022. godinu.

Članovi PSES-a su ostali pri stavu i praksi da predstavnik Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta prisustvuje sednicama Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, kako bi pokrajinski socijalni partneri bili što uključeniji u tripartitni dijalog na nivou Republike, sa svim relevantnim socijalnim, strateškim partnerima.