,,Најбоље из Војводине“: потписани протоколи о начину доделе и коришћења знака са Туристичком организацијом Војводине и Југоинспектом

Нови Сад, 1. јун 2021. – Покрајински секретаријат за привреду и туризам поново је, након шест година, успоставио ознаку квалитета ,,Најбоље из Војводине“. Тим поводом је покрајински секретар, др Ненад Иванишевић, потписао протоколе који дефинишу начин доделе и коришћење ове ознаке са Туристичком организацијом Војводине и предузећем за контролу квалитета и квантитета робе и услуга ,,Југоинспект – Нови Сад” д.о.о.

Секретар Иванишевић је подсетио да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, уз подршку Покрајинске владе, поново успоставио ознаку квалитета ,,Најбоље из Војводине“, те ће наставити да додељује ово изузетно важно признање.

,,Сматрам да је свакако важно да знамо одакле производ долази, као и о квалитету услуге која се пружа у сфери туризма и угоститељства, те да је носилац знака испунио веома строге стандарде. Када говоримо о стандардима и критеријумима, не говоримо само у области производње, него у и о односу према радницима, а говоримо и о извозном програму. Потребно је да јавност буде што боље информисана и да се подигне свест о овој ознаци квалитета“, рекао је Иванишевић, додавши да ће се разговарати и са великим трговинским ланцима, управо да би купци знали који су то производи испунили најстроже критеријуме и да их могу конзумирати поуздано, без бојазни.

Он је истакао и да се поред привреде, производње, индустрије и занатства, уводе и категорије грађевинарства, као и услуге у туризму како би ознака добила што ширу примену.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, према одредбама протокола, између осталог, расписује конкурс за стицање права коришћења знака „Најбоље из Војводине“, бира Контролно тело и образује Савет за утврђивање испуњености услова.

Југоинспект, као контролно тело, врши пријем пријава са пратећом документацијом, проверава испуњеност услова, врши контролу усаглашености посебних својстава производа и услуга са подацима садржаним у предмету пријаве и израђује елаборат о томе.

Са друге стране, Туристичка организација Војводине, доставља предлог кандидата Савету који утврђује испуњеност услова за коришћење ознаке, а правилником уређује посебну контролу уколико буде неопходно.

Са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам, а у име организације, односно предузећа, потписника протокола, ове документе су потписали директор ТОВ-а, др Наташа Павловић, и  в.д. директора предузећа, ,,Југоинспект д.о.о.“, Нада Пантић.

Сви потписиници су се усагласили око Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака „Најбоље из Војводине“, а донет је и Правилник о поступку, условима, начину доделе и коришћења знака „Најбоље из Војводине“.

Потписивање протокола је уприличено у Инфо центру Туристичке организације Војводине у Новом Саду.