Конкурс намењен социјалном предузетништву за текућу годину у складу са новим Законом о социјалном предузетништву

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у сарадњи са кабинетом потпредседника Покрајинске владе и Саветом за координацију и праћење активности у области економског развоја, расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2022. години, у укупном износу од 5,5 милиона динара.

Тим поводом одржана је конференција за медије, на којој се присутнима обратио потпредседник Покрајинске владе и председник Савета, Бранко Ћурчић, који је истакао да социјално предузетништво види као једно од кључних решења у смањењу стопе незапослености, повећању додатне вредности а, пре свега, у решавању неког друштвеног проблема.

 

,,У претходној години смо организовали обуке за представнике јединица локлане самоуправе о значају социјалног предузетништва и израдили Анализу о тренутном стању у привредним субјектима – друштвима у области социјалног предузетништва на територији АП Војводине, док смо у 2022. години у оквиру Савета оформили радну групу која ће се бавити искључиво социјалним предузетништвом. Локалне заједнице играју важну улогу у препознавању и развоју сензибилисаних предузетника и оне би требало да омогуће стварање повољног амбијента за привредне субјекте који послују по принципима социјалног предузетништва“, рекао је потпредседник Ћурчић.

Потпредседник додаје да Закон о социјалном предузетништву који је након десет година усвојен у фебруару ове године, са одложеном применом која почиње 16. новембра 2022. године, јасно дефинише критеријуме који би требало да се испуне како би се стекао статус социјалног предузећа, те предвиђа и базу социјалних предузећа у Агенцији за привредне регистре.

,,Сведоци смо да постоји реална потреба да се реше одређени друштвени изазови као што су запошљавање оних који теже долазе до посла и решавање одређених еколошких проблема, а да то буде на одржив и предузетнички начин. Решење је у социјалној економији и сензибилисаности људи који по својој природи желе да допринесу друштву, јер социјално предузетништво не предстваља само тежњу за остварењем профита него и за друштвеном добробити, односно решавању неког друштвеног циља“, додаје Ћурчић.

 

,,Важно је истаћи, када је реч о социјалном предузетништву да на његовом развоју радимо заједно и то показује колико нам је тема социјалног предузетништва важна на територији АП Војводине. Ово је први конкурс од како је Закон усвојен на територији Републике Србије, који подржава субјекте који су до сада испуњавали услове да се баве социјалним предузетништвом, а посебно оне субјекте који ће од 16. новембра бити уписани у посебан регистар предузећа која обављају социјалну делатност“, рекао је покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, и том приликом прецизирао да се средства по овом конкурсу одобравају по принципу рефундације за набавку основних средстава, односно машина или опреме, која су купљена, испоручена и исплаћена у целости у периоду од 16. марта 2020. године до дана закључења Јавног конкурса, те да се висина одобрених средстава утврђује на основу достављеног рачуна-отпремнице, односно е-фактуре или уговора-отпремнице са добављачем, продавцем, и извода рачуна из банке.

Бесповратна средства се одобравају у висини до 80 одсто од куповне вредности без ПДВ-a и без зависних трошкова набавке, а износ одобрених средстава за рефундацију трошкова може бити од 250.000 до 500.000 динара, при чему одобрена средства могу бити мања од тражених средстава.

Право учешћа имају правна лица регистрована за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, са седиштем односно регистрованим огранком на територији АП Војводине, социјалне задруге основане на територији АП Војводине које послују ради остварења социјалне, економске и радне укључености, и субјекти који су стекли статус социјалног предузетништва у смислу правних лица која обављају делатност социјалних предузећа у циљу стицања добити.

Рок за подношење пријава је до 25. новембра 2022. године.

Секретар Иванишевић је истакао да очекује велик број пријављених субјеката, те да ће, почев од 2022. године, овај конкурс расписивати сваке године, у значајно већем обиму средстава.