Конкурси Покрајинског секретаријата за привреду и туризам представљени привредницима у Привредној комори Војводине

Нови Сад, 9. март 2021. – Тематски скуп под називом „Представљање конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам“ који је посвећен представљању подстицајних средстава које је Секретаријат објавио у марту месецу ове године, а и конкурсима који ће тек бити објављени у првој половини године, одржан је данас у великој сали Привредне коморе Војводине.

На скупу је истакнуто да Секретаријат додељује бесповратна средстава ради јачања конкурентности привредних субјеката и повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем олакшавања започињања нових производних циклуса и стимулисања стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту, са циљем повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва улагањем у средства за рад и производњу.

Сви заинтересовани привредници и корисници су читаву конференцију могли да прате путем линка ка Јутјуб каналу Коморе, а где ће иста бити доступна и за накнадно гледање и то путем https://youtu.be/rPtYRNfZ3Dc.

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, је истакао да је циљ данашњег скупа започињање праксе представљања конкурса Секретаријата, а по њиховој објави, у Привредној комори Војводине, јер је става да је то најбоље место за окупљање привредника.

,,Данашње представљање конкурса у Комори има за циљ да заједно са мерама Владе републике Србије сачувамо што је могуће више радних места. Један од најважнијих услова за учешће на нашим конкурсима јесте да од 1. марта када су расписани, па у наредних шест месеци, привредници који буду добитници средстава не могу да смањују број запослених за више од 10 одсто. Свако динар који улажемо у привреду и у туризам АП Војводине мора јасно да генерише нова запошљавања, или да допринесе очувању радних места, јер томе служе актуелни конкурси, чија је укупна вредност 270 милиона динара“, рекао је Иванишевић, истакавши да је управо та констатација и критеријум приоритетни задатак Секретаријата.

Он је додао да ће секретаријат са ПКВ-ом спровести детаљну анализу свих учесника конкурса, јер ће се на такав начин доћи до прецизних података где је највеће интересовање, које су препреке и потешкоће приликом конкурсимања, како би се за наредни буџет испланирала значајнија средства и програм најефикаснијих улагања истих, а сходно интересовању.

Председник Привредне коморе Војводине, Бошко Вучуревић, је истакао да је Комора са задовољством прихватила да буде место где ће бити представљени програми подршке привреди на покрајинском нивоу. ,,Наша свакодневна сарадња са Покрајинском владом као и комуникација са привредницима, у овим тешким временима, опредељује нас да учествујемо и помогнемо у промоцији конкурсних линија које ће помоћи, у овом случају – привреди и туризму“, рекао је Вучуревић.

Конкурсе Секретаријата који су објављени 1. марта и који су у јеку, њихов значај за привредне субјекте и предузетнике и све њихове појединости, представили су  в.д. помоћника покрајинског секретара за област привреде, Маријана Четојевић, и в.д. помоћника покрајинског секретара за област туризма, Милан Јарић.

Јавним конкурсом за набавку репроматеријала, по принципу рефундације, средства у укупном износу од 118 милиона динара се додељују за субвенционисање трошкова репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен, кумулативно, у целости, у периоду од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса, при чему учесник може поднети само једну пријаву за рефундацију трошкова за набавку максимално пет различитих репроматеријала и то од највише пет различитих добављача, односно продаваца. Средства се одобравају до 80 одсто од куповне вредности без ПДВ-a и без зависних трошкова набавке.

Конкурсом за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или за стицање нематеријалне имовине, укупним средствима од 41 милиона динара субвенционишу се основна средства која су купљена, испоручена и исплаћена у целости у периоду од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса, као и основна средства која ће бити купљена, испоручена и исплаћена у целости у року од 60 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава. Износ средстава одобрава се до 80 одсто од куповне вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке и других трошкова, а према врсти основног средства, што је истакнуто у тексту конкурса.

Конкурсом у области туризма и то за подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре, укупно 59 милиона за до 80 одсто прихватљивих трошкова, додељује се привредним субјектима са циљем унапређења туристичке понуде АП Војводине. То тачније подразумева изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију и инвестиционо одржавање угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи, као и израду пројектно техничке документације. У домену услуга ово подразумева опремање угоститељских објеката додатним садржајима.

Напослетку, конкурсом за набавку машина, опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката, са укупним средствима у износу од 52 милиона динара, Секретаријат настоји да подржи унапређење туристичке делатности, а по принципу рефундације, након закључења уговора, реализације пројекта и подношења извештаја или, пак, пре реализације пројекта уз достављање инструмента обезбеђења и уредног извршавања обавеза за одобрен износ.