Иванишевић: јачањем области старих заната радимо на очувању традиције и наслеђа

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2023. години, на територији АП Војводине, у укупном износу од три милиона динара.

Ова бесповратна средства Секретаријат додељује дуги низ година, са циљем унапређења и очувања процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за стари занат.

На данашњој конференцији за медије поводом новог конкурса, покрајински секретар, др Ненад Иванишевић, истакао је да је очување старих заната један од приопритетних задатака Секретаријата, јер сматра да би сви требало да радимо на очувању традиције крајева у којима живимо, те да нема туристичке, или, пак, привредне манифестације у организацији Секретаријата на којој представници ове области нису укључени.

,,На нама јесте да заједно са републичким органима који такође расписују конкурсе за старе занате, учинимо овај конкурс што видљивијим. Укупна вредност средстава је иста као и прошле године, а средства су подељена на доделу два милиона динара за текуће субвенције и милион динара за капиталне субвенције. За опрему, опсег средстава је у висини од најмање 100.000 динара до највише 250.000 динара, док је за репроматеријал у висини од најмање 80.000 динара до највише 200.000 динара. Такође, средства се одобравају у висини до 100 одсто од куповне вредности са ПДВ-ом“, рекао је Иванишевић, додавши да је важно истаћи рок за подношење пријава на овак јавни конкурс, који се закључује 14. марта 2023. године.

Иванишевић је напоменуо да је недавно завршен 44. Међународни сајам туризма на Београдском сајму, на ком је учествовао Покрајински секретаријат, те да су за успех овог наступа засигурно заслужни и излагачи – корисници средстава Секретаријата, чији се рад квалификује као стари занат.

Право да конкуришу на овај конкурс имају привредна друштва и предузетници чија су делатност стари и уметнички занати, а на основу Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата, са седиштем или регистрованом пословном јединицом у АП Војводини, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре.

Поред представника Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, гости на данашњој конференцији за медије биле су и представнице Удружења жена ,,Стапарска ружа“ из Стапара, чији је аутентични ћилим носилац ознаке квалитета ,,Најбоље из Војводине“ и Рукоделница ,,Чудесна петља“ из Новог Сада.