Ivanišević: jačanjem oblasti starih zanata radimo na očuvanju tradicije i nasleđa

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini, na teritoriji AP Vojvodine, u ukupnom iznosu od tri miliona dinara.

Ova bespovratna sredstva Sekretarijat dodeljuje dugi niz godina, sa ciljem unapređenja i očuvanja procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat.

Na današnjoj konferenciji za medije povodom novog konkursa, pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević, istakao je da je očuvanje starih zanata jedan od priopritetnih zadataka Sekretarijata, jer smatra da bi svi trebalo da radimo na očuvanju tradicije krajeva u kojima živimo, te da nema turističke, ili, pak, privredne manifestacije u organizaciji Sekretarijata na kojoj predstavnici ove oblasti nisu uključeni.

,,Na nama jeste da zajedno sa republičkim organima koji takođe raspisuju konkurse za stare zanate, učinimo ovaj konkurs što vidljivijim. Ukupna vrednost sredstava je ista kao i prošle godine, a sredstva su podeljena na dodelu dva miliona dinara za tekuće subvencije i milion dinara za kapitalne subvencije. Za opremu, opseg sredstava je u visini od najmanje 100.000 dinara do najviše 250.000 dinara, dok je za repromaterijal u visini od najmanje 80.000 dinara do najviše 200.000 dinara. Takođe, sredstva se odobravaju u visini do 100 odsto od kupovne vrednosti sa PDV-om“, rekao je Ivanišević, dodavši da je važno istaći rok za podnošenje prijava na ovak javni konkurs, koji se zaključuje 14. marta 2023. godine.

Ivanišević je napomenuo da je nedavno završen 44. Međunarodni sajam turizma na Beogradskom sajmu, na kom je učestvovao Pokrajinski sekretarijat, te da su za uspeh ovog nastupa zasigurno zaslužni i izlagači – korisnici sredstava Sekretarijata, čiji se rad kvalifikuje kao stari zanat.

Pravo da konkurišu na ovaj konkurs imaju privredna društva i preduzetnici čija su delatnost stari i umetnički zanati, a na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom u AP Vojvodini, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre.

Pored predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, gosti na današnjoj konferenciji za medije bile su i predstavnice Udruženja žena ,,Staparska ruža“ iz Stapara, čiji je autentični ćilim nosilac oznake kvaliteta ,,Najbolje iz Vojvodine“ i Rukodelnica ,,Čudesna petlja“ iz Novog Sada.