Иванишевић учесник регионалне конференције о јединственом тржишту Западног Балкана и концепту отвореног Балкана: кључно је повезивање тржишта у региону

Покрајински секретар за приреду и туризам др Ненад Иванишевић, обратиће се на отварању 8. по реду регионалне конференције под називом ,,#jedanregionjednotržište – Корак ка заједничком тржишту ЕУ“, посвећеној локалном, регионалном и европском привредном расту у 2024. Години, у организацији Центра за регионално економско истраживање и аналзиу, уз подршку Фондације Конрад Аденауер (КАС), Града Новог Сада, а у партнерству са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам.

Конференција обрађује теме попут пословне заједнице и очекивањима од влада и регионалних институција и организација када је реч о различитим процесима у региону Западног Балкана, превасходно усмерених ка интегрисаном тржишту које послује сходно нормативима европског заједништва. То подразумева слободан проток роба, људи, услуга и капитала, а сама конференција је посвећена и дугорочним политикама које обезбеђују економску конвергенцију региона са Европском унијом.

Иванишевић је навео да је на данашњој Конференцији може да се истакне оно што АП Војводина данас јесте, а то су Фрушкогорски коридор, изградња железничке пруге од Београда до Суботице, почетак радова на ,,Осмеху Војводине“, радова на реконструкцији визиторског Инфо центра НП ,,Фрушка гора“ на Иришком венцу, као завршетак пројектно – техничке документације за ,,зелену стазу“ од Петроварадина до Беочина.

,,Војводина данас јесте регион који предводи целу земљу, и то не само у ИТ индустрији, већ она данас бележи историјски ниску стопу незапослености и историсјки високу стопу посећености од стране туриста, што је резултат заједничког рада Владе Републике Србије, Покрајиске владе, Града Новог Сада, али и свих локалних самоуправа. Данас имамо прилику да чујемо и партнере из региона какви су то заједнички изазови и свакако да поразговарамо највећем заједничком изазову, о тренутном недостатку радне снаге, посебно у сектору услуга.

На самом отварању конференције, присутним учесницима Конференције, представницима Владе Републике Србије Покрајинске владе, дипломатско – конзуларних представништава, представницима влада, савета и других тела у земљи и региону, представницима пословне заједнице, међународним финансијским институцијама, обратили су се и председавајући, Александар Симурдић, градоначелник Града Новог Сада, Милан Ђурић, и министар привреде Владе Републике Србије, Слободан Цветковић.

Према речима министра привреде у Влади Републике Србије, привреда наше земље је доживела изузетну трансформацију, те да су створени сви предуслови како би се унапредио сектор директних страних инвестиција, али и да би се унапредила и домаћа предузећа, као и да су велики искораци начињени и по питању инфраструктуре.

,,У погледу иницијативе за Отворени Балкан, јасно је да је централна држава читавог процеса управо Република Србија. Изузетно је битно да се интегришемо у једно заједничко тржиште Западног Балкана. Тај принцип препознаје и Европска унија. Ово је интересантна иницијатива и биће отворена разна питања, попут флуктуације радне снаге, јер одређене одредбе ових уговора омогућавају једну врсту једноставнијег промета и радне снаге и транспорта робе“, рекао је Цветковић.

Градоначелник Новог Сада, Милан Ђурић је рекао да је ова регионална конференција од изузетног значаја за Град, с обзиром да је на територији Града Новог Сада у протеклих дванаест година евидентирано смањење стопе незапослености, а гради се и путна и инвестициона инфраструктура.

Ова регионална платформа, према речима председавајућег Конференције, Александра Симурдића, омогућује да сви учесници разговарају о свим елементима регионалне интеграције на простору Западном Балкана, како би се сагледали остарени резултати у протеклих годину дана, те који су то наредни планови.

Недавно истраживање Савета за регионалну сарадњуо ставовима грађана и привреде на предметном простору и за 2023. годину, указује на идентичне изазове свих западнобалканских друштава, те у том светлу ова регионална интеграција може да помогне, у смислу обезбеђивања јединственог информационог, инвестиционог и привредног простора.

,,Подаци Бечког института од прошле недеље показују и да управо регионална економска интеграција може да генерише раст бруто друштвеног производа од 1 до 3 одсто, уколико би тај ниво интеграција досегао ниво Европске асоцијације за слободну трговину, односно 2 до 14 одсто уколико би досегао европски ниво интеграција. Заједничко тржиште несумњиво јесте пут којим треба ићи и интегрисано тржиште од 18 милиона становника без баријера, препрека, граница јесте у интересу свих“, нагласио је Симурдић.